B2B-markkinointi tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että yrityksen markkinointia suunnataan toisen yrityksen ostopäättäjille. B2B tulee sanoista business to business.

B2B-markkinoinnissa on joitain eroavaisuuksia verrattuna kuluttajille suunnattuun B2C-markkinointiin. Suurimmat erot näkyvät siinä, että yrityspuolella ostoprosessit ovat yleensä huomattavasti harkitumpia, ja lisäksi myytävä tuote tai palvelu tulee ennen kaikkea yrityksen eikä ostopäätöstä tekevän henkilön käyttöön.

Yrityksille suunnattua markkinointia koskevat myös hieman lievemmät suoramarkkinoinnin säännöt.

Kts. myös B2C-markkinointi

Avainsanat:

ISE 2023