B2C-markkinointi tarkoittaa yrityksen markkinointia, jonka kohdeyleisönä on tavalliset kuluttajat. B2C tulee englanninkielisistä sanoista business to consumer.

Kuluttajille suunnattu markkinointi on yleensä hieman erityyppistä verrattuna yrityksille suunnattuun markkinointiin. Tavalliset kuluttajat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä ja ostamisen motiivit ovat usein tunnepohjaisia.

Kuluttajille suunnattuna markkinointia koskevat myös tiukemmat suoramarkkinoinnin säännöt.

Kts. myös B2B-markkinointi

Avainsanat:

ISE 2023