Sisällöntuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaaseen sisältötekstiin.

Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle.

Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, myös voi sisällöntuotanto pitää sisällään myynnillisiä tavoitteita.

Kts. myös hakukoneoptimointi (SEO)

Avainsanat:

ISE 2023