Tulospohjainen markkinointi on mainontaa, jossa mainostaja maksaa vain toteutuneista tuloksista. Sen tavoitteena onkin usein jokin selkeä mitattavissa oleva päämäärä eikä esimerkiksi tunnettuuden lisääminen.

Tulospohjainen markkinointi sopii hyvin esimerkiksi verkkokaupan myynnin edistämiseen.

Avainsanat:

ISE 2023