Verkkosivustolla on tyypillisesti kaksi puolta: frontend eli selainpuoli ja backend eli palvelinpuoli. Frontend (myös ”frontti”) on se verkkosivuston tai sovelluksen osa, jonka kanssa sen käyttäjä on tekemisissä. Se sisältää siis sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän.

Frontend toteutetaan eri ohjelmointikielillä, joista yleisimmät ovat JavaScript, HTML (Hypertext Markup Language) ja CSS (Cascading Style Sheets). JavaScript on ohjelmointikieli, kun puolestaan HTML ja CSS ovat merkintäkieliä. JavaScriptillä koodataan sovelluksessa tai verkkosivuston selaimessa tapahtuvat toiminnot ja toiminnallisuudet, HTML:llä luodaan rakenne ja CSS:llä muotoillaan ulkoasu.

Muita frontend-kehityksessä käytettäviä ohjelmointikieliä ovat mm. React, Angular ja TypeScript.

Kts. myös backend.

Avainsanat:

ISE 2023