Header eli ylätunniste on verkkosivujen yhteydessä käytetty termi, jolla kuvataan sivun yläreunassa olevaa tilaa. Se voi sisältää tietoja esimerkiksi sivuston sisällöstä, logon sekä menuvalikon.

Yleensä header on alue, joka pysyy muuttumattomana sivuston jokaisella sivulla. Tarvittaessa sen koko ja sisältö voivat vaihdella. Sivuston toimintalogiikan ja käytettävyyden kannalta header mielletään kuitenkin yleensä tietyllä tapaa kiinteäksi osaksi verkkosivustoa.

Avainsanat:

ISE 2023