Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on nostaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa. Mitä korkeammalle sivusto pääsee hakutuloksissa, sitä enemmän se kerää liikennettä hakukoneista. Koska hakukoneoptimointi ei kuitenkaan ole mikään ihan yksiselitteinen juttu, käymme tässä artikkelissa siihen liittyviä perusasioita.

Hakukoneoptimoinnista saatetaan käyttää myös termiä SEO, joka tulee englanninkielisistä sanoista “Search Engine Optimization”. Yleisin syy hakukoneoptimoinnille on sen tuoma kaupallinen potentiaali. Hakukoneiden kautta tuleva liikenne on periaatteessa ilmaista, kun taas saman suuruisten liikennemäärien hankinta maksetun mainonnan avulla voi pitkässä juoksussa vaatia suuria taloudellisia panostuksia. Tämän vuoksi on helppo ymmärtää, miksi varsinkin kaupallisesti toimivat verkkosivustot antavat hakukonenäkyvyydelle suuren arvon. Enemmän liikennettä tarkoittaa enemmän liidejä ja myyntiä.

Hyvä hakukonenäkyvyys voi olla myös luotettavan imagon perusta. Kun tuotteista tai palveluista halutaan etsiä tietoa, hakutulosten kärjestä löytyviä yrityksiä pidetään yleensä luotettavina ja laadukkaina. Tämä on tietyllä tapaa eräänlainen kirjoittamaton arvojärjestys. Se, kuka pääsee tärkeimmillä avainsanoillaan parhaille sijoituksilla, mielletään alitajuisesti tämän aihealueen asiantuntijaksi.

Miten hakukoneoptimointia toteutetaan?

Hakukoneoptimointi ei ole mikään yksittäinen asia, joka joko on tai sitten ei ole. Se on tietyllä tapaa kilpajuoksua muita samankaltaisia verkkosivustoja vastaan. Kenellä on paras hakukoneoptimoinnin taso voittaa tämän kilpajuoksun. Koska trendit ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti, myös hakukoneiden sijoitukset vaihtuvat tiltanteen mukaan.

Hakukoneoptimoinnin toteutus muodostuu useista erilaisista tekniikoista ja prosesseista. Sitä varten ei kuitenkaan ole olemassa mitään sataprosenttisen varmaa ja täydellisesti toimivaa reseptiä. Hakukoneet, kuten Google, eivät nimittäin kerro suoraan millä tavoin ne toimivat. Tämän vuoksi hakukoneoptimointi vaatii luovuutta, teknistä osaamista sekä paljon analyyttistä testaamista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että usein jo pienet panostukset voivat tuoda merkittäviä tuloksia.

Kaikista tärkein elementti on se, että sivuston sisältö on suunnattu oikealle yleisölle oikealla tavalla. Verkkosivustolla täytyy olla paljon laadukasta ja optimoitua sisältötekstiä, joka vastaa halutun kohdeyleisön tarpeita. Päätarkoitus kuitenkin pysyy samana: tuoda ilmaista liikennettä verkkosivustolle.

Miten hakukoneoptimointi toimii
Hakukoneiden tuloksissa parhaan paikan saa sivusto, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Hakukoneoptimoinnin toiminta perustuu hyvin pitkälle hakukoneiden toimivuuteen. Hakukoneet, kuten Google tai Bing, etsivät ja tallentavat internetistä löytyvää tietoa, jota ne sitten jakavat käyttäjilleen hakutulosten muodossa. Se, mitä tuloksia kenellekin näytetään, riippuu hakukoneiden algoritmeihin perustuvista valintakriteereistä.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saada haluttu verkkosivusto näyttämään hakukoneiden silmissä siltä, että sivuston avulla käyttäjä löytää etsimänsä tiedon. Kun joku on etsimässä hakukoneen avulla ohjetta esimerkiksi auton renkaiden vaihtamiseksi, optimaalista olisi, että hakukone näkee hakukoneoptimoinnin kohteena olevan sivuston parhaana tietolähteenä tälle asialle. Hakukoneet ymmärtävät nykyään kohtalaisen hyvin haetun asian kontekstin. Esimerkin tuloksissa ei siis nouse ensimmäiseksi välttämättä suositun rengasliikkeen verkkosivusto, vaan sivusto, joka antaa parhaan ohjeen renkaiden vaihtamiseksi.

Näiden algoritmien perusteella hakukoneet järjestävät hakutulokset listaksi, jossa ensimmäisen ja parhaan paikan saa sivusto, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Myös muilla sijoituksilla on kuitenkin merkitystä. Yleensä voidaan ajatella, että kolme ensimmäistä hakutulosta saavat suurimman osan liikenteestä ja tämän jälkeen saavutetut klikkaukset laskevat tuloksissa nopeasti. Mikäli jokin sivusto jää esimerkiksi Googlen hakutulosten toiselle sivulle, tämä tulos ei käytännössä tuo liikennettä lainkaan.

Yleisesti tunnettuja hakukoneoptimoinnin muuttujia

Kun hakukoneoptimointia suunnitellaan, on tärkeää ymmärtää, että sen toteuttamiseksi ei ole olemassa mitään yksittäistä toimintoa tai reseptiä. Hyvä hakukoneoptimointi kannattaa mieltää jatkuvana prosessina, jonka toimivuuteen vaikuttavat hyvin monet asiat. On kuitenkin olemassa muutamia selkeitä elementtejä, joiden toimintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Alla esimerkkejä yleisesti tunnetuista tärkeistä muuttujista:

Verkkosivuston turvallisuus ja käytettävyys

Mikäli hakukoneet havaitsevat ongelmia verkkosivuston tietoturvan suhteen, ne saattavat laskea kyseisen sivuston hakukonenäkyvyyttä tai jopa pudottaa tällaisen sivuston kokonaan hakutulosten ulkopuolelle. Myös kaikenlainen hakukoneiden kanssa keinottelu ja spämmäys saattavat saada aikaan saman lopputuloksen.

Hakukoneoptimointia toteuttaessa kannattaa luottaa rehellisiin ja laadukkaisiin menetelmiin. Hakukoneet tallentavat tietoa myös verkkosivustojen käyttökokemuksesta. Jos sivusto on liian sekava käyttää, liian hidas tai jollain muulla tavalla ongelmallinen, on tällä yleensä negatiivinen vaikutus sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Yksi oleellinen tietoturvaan vaikuttava asia, joka heikentää sivustojen hakukonenäkyvyyttä, on SSL-salauksen puuttuminen. Tämä ei ollut suuri ongelma muutamia vuosia takaperin, mutta vuodesta 2018 alkaen Google on alkanut merkitä suojaamattomia sivustoja “Ei turvallisiksi” ja saattaa myös joissain tapauksissa rajoittaa niille pääsyä. Tämän vuoksi toimiva SSL-suojaus on yksi hyvän hakukoneoptimoinnin ensiaskelista.

Laadukas ja kohdennettu sisältö

Kun sivuston peruselementit ovat paikallaan, kunnollinen tekstisisältö on kaikkein tärkein hyvän hakukoneoptimoinnin edellytys. Se on tietyllä tapaa myös helpoin, sillä oikein tehtynä sen tulokset ovat myös helposti todennettavissa. Tässä kohtaa pitää kuitenkin huomioida, että kaikenlainen avainsanakikkailu ja yltiöpäinen tekstin lisääminen ei toimi enää samalla tavalla kuin ennen. Jos sivustolla ei ole tarjottavana mitään konkreettista ja hyödyllistä sisältöä, ei sen voi myöskään odottaa löytyvän hakukoneista kovin hyvin. Tälläinen sivusto löytyy todennäköisesti nimen perusteella, mutta ei kuitenkaan sen tarjoaman sisällön, palvelun tai tuotteen perusteella.

Tärkeintä onkin, että tekstisisältö on riittävän laadukasta ja ennen kaikkea kiinnostavaa. Tämän vuoksi tietynlainen sisältömarkkinointi on yhä oleellisempi osa hyvää hakukoneoptimointia. Kohdeyleisö ei välttämättä halua lukea ja kuulla, että “osta tämä!” ja “osta tuo!”. He haluavat lukea ja kuulla, että “miten tuota käytetään?” ja “miten tätä tehdään?”. Kun he ovat tätä kautta vakuuttuneita tuotteiden tai palveluiden tarpeellisuudesta, he voivat oikeasti ostaa jotain. Hakukoneoptimoinnin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hyvän sisällön kautta sivustolle on saatu houkuteltua liikennettä monista eri lähteistä.

Sivuston maine ja ikä

Tämä on yksi sellainen seikka, johon voi olla vaikeaa vaikuttaa, koska se perustuu pitkälti aikaan ja tätä kautta syntyvään statukseen. Asia on kuitenkin hyvä tiedostaa, sillä vaikka jokin verkkotunnus olisi vanha, se ei välttämättä tarkoita hyvää hakukonenäkyvyyttä. Lisäksi kannattaa huomioida, että hakukoneiden silmissä sivuston maineeseen voi vaikuttaa myös negatiivisesti. Jos sivustolla on havaittavissa epäilyttävää toimintaa tai käyttäjät eivät jostain syystä pidä siitä, voi asian korjaantuminen viedä aikaa.

Kun uusi sivusto on julkaistu, tietynlainen hakukonenäkyvyyden kehittyminen vie aikaa. Mikäli kaikki menee hyvin, tasainen liikennettä kuvaava käyrä kääntyy selvään nousuun noin 6–12 kuukauden aikana. Tässä ajassa hakukoneet tarkkailevat sivustoa ja tekevät siitä erilaisia päätelmiä. Mikäli mitään ei ala tapahtua, sivustossa on jotain vikaa. Tärkeintä onkin tehdä työtä sen eteen, että verkkosivusto kykenee tarjoamaan käyttäjille sen, mitä he ovat etsimässä ja tätä kautta myös sitouttamaan heitä myös tulevaisuudessa. Mitä nopeammin tämä asia on hallussa, sitä nopeammin hyvä status ja liikenteen määrät paranevat.

Mobiilikäytettävyys

Mobiililaitteiden ja rajattomien langattomien internetyhteyksien suosion räjähdysmäinen lisääntyminen on pakottanut verkkosivustojen kehittäjät muokkaamaan sivustoista myös mobiililaitteilla toimivia. Joskus mobiililaitteilla sivustoa käyttävien vierailijoiden määrä voi olla jopa suurempi kuin tietokoneen käyttäjien osuus. Tämän vuoksi on helppo ymmärtää miksi huono mobiilikäytettävyys voi vaikuttaa negatiivisesti myös hakukonenäkyvyyteen.

Jos ajatellaan esimerkiksi ravintoloita, joiden asiakkaista suuri osa on satunnaisia turisteja, on mobiilikäytettävyys kriittisen tärkeää. Kun turistit etsivät kyseiseltä alueelta ravintoloita, he yleensä yrittävät katsoa kännykällä ravintoloiden ruokalistoja. Jos jokin näistä sivustoista ei toimi mobiililla, he valitsevat seuraavan ravintolan, jonka verkkosivusto toimii oikein. Näin huonon mobiilikokemuksen tarjonnut ravintola menetti mahdolliset asiakkaansa ja samalla heikensi myös hakukonesijoitustaan kilpailijoidensa rinnalla.

Mobiilikäytettävyyttä voisikin pitää yllä esitetyn esimerkin perusteella yhtenä tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin yksittäisistä elementeistä. Aina se ei ole tärkeää, mutta joskus se voi olla kaikki kaikessa. Kaikesta huolimatta internet on edelleen pullollaan sellaisia verkkosivustoja, joiden käyttäminen mobiililaitteilla on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Hakukoneoptimoinnin tekniset ulottuvuudet

Vaikka hakukoneoptimointi keskittyy paljolti laadukkaan sisällön ja tietyn statuksen varaan, voidaan joillakin teknisillä asioilla myös vaikuttaa siihen. Jo aikaisemmin mainittu SSL-suojaus on yksi tällaisista elementeistä. SSL-suojauksen virheellinen toiminta voi myös haitata hakukonenäkyvyyttä, vaikka SSL itsessään olisi asennettu. Yleensä ongelma liittyy virheellisiin tai puutteellisiin uudelleenohjauksiin.

Uudelleenohjaukset voivat muutenkin haitata hakukonenäkyvyyden toimintaa, koska tällöin hakukoneet eivät välttämättä ymmärrä, missä varsinainen sisältö on tarkoitus esittää. Virheet verkkotunnuksen etuliitteissä tai uudelleenohjauksissa voivat näyttää hakukoneiden silmissä niin sanotulta tuplasisällöltä. Koska kaiken sisällön tulisi olla tietyllä tapaa uniikkia ja yksilöllistä, hakukoneet saattavat rangaista sivustoja tuplasisällön käytöstä.

Hakukoneiden toimintaa voidaan myös ohjata erilaisten liitetiedostojen, kuten robots.txt- ja sitemap.xml-tiedostojen avulla. Hakukoneille voidaan myös kertoa, mikäli sivuston rakenne tai sisältö jotenkin muuttuu. Sivustolla voidaan käyttää myös erilaisia metatietoja ja mikroformaatteja, joiden avulla sivuston aineistoa voidaan esittää paremmin hakukoneissa ja somessa.

Paluulinkit (Backlinks)

Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustolle oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin rakentaa kokonaisia linkkifarmeja. Tämän vuoksi nykypäivänä paluulinkkien lukumäärää oleellisempaa onkin niiden laatu ja merkitys. Paluulinkkien kautta voidaan saada edelleen liikennettä sivustoille, mutta vain tietyllä tapaa uskottavien ja arvostettujen sivustojen kautta tulevat paluulinkit ovat merkityksellisiä hakukoneiden näkökulmasta.

Luonnollisia tapoja saada laadukkaita paluulinkkejä on esimerkiksi kirjoittaa hyvää ja asiantuntejaa sisältöä ja toivoa, että joku muu taho internetissä linkittää tähän sisältöön. Joskus linkkejä voidaan myös hyvän maun rajoissa pyytää tai vaihtaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset yhteistyökuviot referenssit, tekijänoikeudet ja niin edelleen.

Yleensä paluulinkkejä kertyy ajan kuluessa ihan itsestäänkin, jos sivustolla on siihen edellytyksiä. Tämän vuoksi niiden haaliminen itsessään ei ole tärkeää. Ne ovat enemmänkin seurausta hyvän sivuston statuksesta ja siitä, että muut tahot internetissä ovat nähneet tarpeelliseksi linkata kyseiselle verkkosivustolle.

Paluulinkkejä ei myöskään pidä missään nimessä mennä hankkimaan luonnottomilla tavoilla. Jos sivusto yrittää ostaa tai jollain muulla epäilyttävällä tavalla hankkia itselleen paluulinkkejä, hakukoneet voivat laskea tämän sivuston hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneet ovat nimittäin nykypäivänä taitavia tunnistamaan, onko muodostunut paluulinkki ansaittu vai hankittu hämärillä menetelmillä. Tämän vuoksi on aina viisaampaa antaa asioiden kehittyä omalla painollaan kuin yrittää keinotella itselleen lisää paluulinkkejä.

Sosiaalinen media

Sosiaalisesta mediasta on viime vuosina tullut yksi merkittävä hakukoneoptimoinnin osa-alue. Tämän voi huomata jo pelkästään siitä, että googlettamalla jonkun verkkosivuston nimeä, myös sen sosiaalisen median kanavia nostetaan esille hakutuloksissa. Hakukoneet siis mieltävät verkkosivustoihin liittyvät somekanavat kiinteäksi osaksi verkkosivuston kokonaisuutta.

Sosiaalinen media on myös tehokas väylä tiedottaa sekä haalia liikennettä sivustolle. Kun esimerkiksi kirjoitat hyvän blogitekstin, hakukoneiden kautta tämä teksti alkaa generoimaan liikennettä hyvin hitaasti. Jos puolestaan jaat saman tekstin yrityksesi somekanavalle, sen näkyvyys on taattu samalla hetkellä. Tätä kautta blogiteksti saa nopeasti yhä useampia lukukertoja ja se alkaa helpommin myös löytyä hakukoneista. Ja tämä on tietysti vain yksi osa kokonaisuutta.

Kun verkkosivusto saa liikennettä useista eri lähteistä monille sivustosi alasivuille, sivuston kokonaiskäyttäjämäärät kasvavat. Mitä suurempi kokonaiskäyttäjämäärä, sitä useampi käyttäjä palaa sivustollesi uudelleen. Osa heistä myös aina etsii sivustosi hakukoneiden kautta.

Sosiaalisen median kanavia kannattaakin olla käytössä useita ja mieluummin hyvin aktiivisella tavalla. Mistään muualta ei voisi saada käytännössä yhtä helpolla ja halvalla tavalla liikennettä verkkosivustolle mitä hyvin toimivan somekanavan avulla.

Hakukoneoptimoinnin tuntemattomat muuttujat
Google on kertonut, että tunnettujen kriteerien lisäksi se käyttää yli 200 erilaista muuttujaa, joihin sen hakukonesijoitukset perustuvat.

Hakukoneoptimoinnin tuntemattomat muuttujat

Tunnetut hakukonenäkyvyyteen perustuvat kriteerit eivät kuitenkaan sisällä koko totuutta siitä, miten hakukoneoptimointia pitäisi tehdä. Google on kertonut, että tunnettujen kriteerien lisäksi se käyttää yli 200 erilaista muuttujaa, joihin sen hakukonesijoitukset perustuvat. Google ei kuitenkaan paljasta mitä nämä muuttujat ovat, joten hakukoneoptimointia toteuttavat tahot joutuvat lähinnä arvailemaan niitä kokemuksen, testaamisen ja päättelyn avulla. Se, että suuri osa hakukoneiden toiminnan perusteista on salaista, ei kuitenkaan ole varsinaisesti mikään ongelma, sillä se tarjoaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää sivustonsa hakukonenäkyvyyttä.

Jotta hakukoneoptimointi ei ala heti alussa kuulostaa liian monimutkaiselta prosessilta, sitä kannattaa ajatella yksinkertaisena kokonaisuutena, joka koostuu tekniikasta, laadukkaasta sisällöstä sekä verkkosivuston auktoriteetista. Kun keskittyy näihin perusperiaatteisiin ja tuottaa säännöllisesti laadukasta sisältöä, kaiken pitäisi mennä odotetulla tavalla. Kilpailu parhaista sijoituksista hakukoneissa kannustaa myös tekemään entistä laadukkaampaa sisältöä, sillä sisällön laatu ja relevanssi alkaa olla nykypäivänä tärkeämpää mitä vuosia aikaisemmin saavutettu status.

Haluaisitko tietää lisää hakukoneoptimoinnista tai parantaa sivustosi näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa? Meillä on runsaasti kokemusta hakukoneoptimoinnista sekä myös sillä aikaan saaduista tuloksista. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan miten voisimme olla avuksi!

Avainsanat:

ISE 2024