Mitä Google Analyticsin näkymässä kannattaa seurata? Tässä artikkelissa esitellään Google Analyticsin keskeisiä mittareita, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä verkkosivuston tilasta, markkinoinnin toimivuudesta sekä esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista.

Google Analytics on Googlen omistama verkkosivustoille asennettava analytiikka- ja seurantatyökalu, jonka avulla verkkosivuston ylläpitäjät voivat saada monipuolista tietoa verkkosivuston käyttäjistä ja toiminnasta. Jos sivusto on aivan uusi, kannattaa dataa kerätä hieman kauemmin, jotta sivuston toiminnasta saadaan realistisempi kuva.

Google analytics - yleisön yleiskatsaus
Yleisön yleiskatsaus tarjoaa nopeasti esitettynä oleellisimmat Google Analytics -perustiedot.

Google Analycis – Yleisön yleiskatsaus

Yleisön yleiskatsaus tarjoaa nopeasti esitettynä oleellisimmat Google Analytics -perustiedot. Tämä näkymä on yleensä se, mitä Google Analyticsin käyttäjät useimmin seuraavat. Kun näkymää oppii tulkitsemaan, yleiskäsityksen muodostaminen sivuston toiminnasta käy muutamissa sekunneissa.

Istunnot

Istunnot-osio kertoo ajanjaksosta, jonka aikana käyttäjä on aktiivinen sivustollasi. Google Analytics asettaa oletuksena kaikki 30 minuutin aikana sivustolta poistuvat ja sinne takaisin palaavat käyttäjät yhteen istuntoon. Uusiksi istunnoiksi lasketaan sellaiset käyttäjät, jotka ovat sivustolla passiivisia yli 30 minuuttia ja alkavat sen jälkeen toimia uudelleen.

Käyttäjät

Tämä osio kertoo, kuinka moni yksittäinen käyttäjä on vieraillut sivustollasi. Käyttäjiä ja istuntoja ei kannata sekoittaa keskenään, koska yksittäinen, monta kertaa päivässä sivustolla vieraileva käyttäjä voi aiheuttaa selkeää vaihtelua istuntojen määrässä.

Sivun katselut

Sivun katselut kertoo verkkosivuston latauskerrat sekä selaimen uudelleenlataukset. Luku kertoo siis katseltujen sivujen kokonaismäärän.

Sivut/istunto

Tämä osio kertoo kuinka monta sivua yksittäinen kävijä on keskimäärin ladannut.

Istunnon keskimääräinen kesto

Istunnon keskimääräinen kesto kertoo kuinka pitkään käyttäjä on keskimäärin viettänyt aikaa sivustollasi. Jos käyttäjä pysyy sivulla passiivisena, ajan seuraaminen pysähtyy.

Välitön poistuminen prosenteissa

Välitön poistuminen prosenteissa (Bounce rate) on usein väärinymmärretty, mutta kuitenkin hyvin hyödyllinen mittari. Sen avulla saadaan selville sellaisten käyttäjien määrä, jotka saapuvat sivustollesi vain yhdelle sivulle ja poistuvat tämän jälkeen. Tällöin koko muu sivusto jää ilman mitään huomiota. Tämä on kuitenkin ongelma vasta siinä vaiheessa, kun verkkosivuston kehittäjät toivoisivat käyttäjien vierailevan paljon myös muilla sivuilla. Jos tarkoituksena on tarjota käyttäjälle jokin spesifi tieto yhdellä sivulla, sen löytyminen riittää.

Keskimääräinen poistumisprosentti vaihtelee paljon sen perusteella, mihin tarkoitukseen sivusto on luotu. Hyvä poistumisprosentti on aina tapauskohtaista. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että alle 50 % on todella hyvä tulos ja yli 70 % alkaa tuntua kohtalaisen heikolta.

Muut Google analytics -tietolähteet
Google Analytics pitää sisällään yleisten yleisötietojen lisäksi runsaasti erilaisia tietolähteitä.

Muut Google Analytics -tietolähteet

Google Analytics pitää sisällään yleisten yleisötietojen lisäksi runsaasti erilaisia tietolähteitä, joita seuraamalla voidaan saada kattavampi käsitys sivuston tilasta ja toiminnoista. Näiden tietolähteiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi liikenteen lähteistä, käyttäjien laitteista, tavoitteiden toteutumisista ja niin edelleen. Alla on esitettynä lista Google Analyticsin päätason ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua.

Reaaliaikainen

Reaaliaikaisesta näkymästä saat tietoa siitä, mitä käyttäjät tekevät sivustollasi juuri tällä hetkellä. Voit nähdä millä sivuilla he ovat ja seurata heidän kulkuaan. Näet myös tietoa esimerkiksi heidän sijainnista, liikenteen lähteistä ja mahdollisista tapahtumista.

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen osiossa saat kattavasti tietoa siitä, miten kävijät ovat kulkeneet sivustollasi, mitä sivuja he ovat katsoneet ja mitkä ovat suosituimpia sivujasi. Tämän osion perusteella voidaan päätellä kuinka hyvin käyttäjät viihtyvät sivustollasi ja löytävätkö he etsimänsä.

Teknologia ja mobiili

Näistä osioista saat lisätietoa käyttäjien käyttämistä laitteista sekä esimerkiksi selaimista. Joskus mobiililaitteiden suuri osuus voi olla hyvä asia, koska tämä voi tarkoittaa sitä, että liikenteessä olevat ihmiset yrittävät löytää yrityksesi tarjoamia palveluita.

Hankinta

Hankinta-osio kertoo mitä kautta käyttäjät tulevat verkkosivuillesi. Käyttävätkö he hakukonetta tai kenties linkkiä sosiaalisessa mediassa. Näet myös suoraan verkko-osoitteeseen saapuvat käyttäjät. Tämä on hyvin oleellinen ominaisuus, jos haluat kehittää esimerkiksi hakukoneoptimointia. Tässä tapauksessa hakukoneiden kautta saapuvan liikenteen suhteellista osuutta on kasvatettava.

Konversiot

Konversiosta löydät tietoa siitä, miten hyvin sivustosi suoriutuu sille asetetuista tavoitteista. Tällaisen tavoitteen toteutumista kutsutaan nimellä konversio. Se voi olla esimerkiksi tilaus verkkokaupasta, uutiskirjeen tilaus, tietyllä alasivulla vierailu tai vaikkapa riittävä sivustolla vietetty aika.

Miten tietoja pitäisi tulkita
Tulokset saattavat vaihdella suhteellisen paljonkin, jos kyseessä on vähäisen liikenteen verkkosivusto.

Miten tietoja pitäisi tulkita?

Google Analyticsin tarjoamaan dataan kannattaa tutustua kaikessa rauhassa. Tulokset saattavat vaihdella suhteellisen paljonkin, jos kyseessä on vähäisen liikenteen verkkosivusto. Jokainen verkkosivusto on erilainen eikä niiden toiminnan analysoimiselle ole olemassa mitään yksittäisia ohjenuoria. Tämän vuoksi mitään hätiköityjä johtopäätöksiä ei kannata tehdä, vaikka esimerkiksi sivuston kävijämäärät vähenisivätkin hetkellisesti. Vaihtelu yleensä tasoittuu, kun tarkastellaan tietoja useiden kuukausien ajalta.

Tärkeintä on tutustua oman verkkosivuston nykytilanteeseen ja alkaa rauhassa tekemään vertailua tiedoista ajan kuluessa. Pikkuhiljaa oleelliset tiedot alkavat erottua edukseen, jolloin myös erilaisille jatkotoimenpiteille voidaan antaa suurempia perusteluja. Jos pyrkimyksenä on lisätä verkkosivuston liikennettä, voidaan pohtia olisiko tätä viisasta tehostaa esimerkiksi maksetun mainonnan avulla. Maksetusta mainonnasta ei kuitenkaan välttämättä ole aitoa hyötyä, jos kävijät eivät esimerkiksi viihdy sivustolla hetkeä kauempaa.

Haluaisitko tietää lisää Google Analytics -työkalun tarjoamista mahdollisuuksista? Me voimme asentaa sen sivustollesi sekä opastaa sen käytössä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Avainsanat:

ISE 2024