Google Analytics on hakukonejätti Googlen omistama ilmainen verkkosivustojen analytiikkatyökalu, jonka avulla kerätään ja analysoidaan dataa verkkosivuston käyttäjistä ja toiminnasta.

Vaikka yleensä ihmisiä kiinnostaa lähinnä vain verkkosivuston konkreettiset kävijämäärät, Google Analyticsilla saa paljon monipuolisempaa tietoa verkkosivuston kävijöistä ja toiminnallisuudesta. Verkkosivuston toimintojen seuraaminen ja analysointi on erityisen tärkeää yrityksille, koska niiden motiivit olla internetissä liittyvät liiketoiminnan markkinointiin ja myyntiin.

Kun tutkitaan verkkosivuston käyttäjädataa, voidaan liiketoiminnan ongelmakohtiin puuttua paremmin ja kehittää niitä paremmiksi. Verkkosivustoa kannattaakin ajatella eräänlaisena yrityksen digitaalisen pääoman perustana. Kaiken keskiössä oleva Google Analytics muodostaa selkeän kokonaiskuvan yrityksen verkkosivuston toiminnasta.

Google Analytics antaa mahdollisuuden tarkastella verkkosivustojen toimintaa ja liikennettä, jonka perusteella sivuston toimintaa, markkinointia sekä koko liiketoimintaa voidaan kehittää parempaan suuntaan. Tämän vuoksi se on nykypäivänä miljoonien yritysten päivittäisessä käytössä ympäri maailmaa. Se, mitä ei voi mitata, ei voida kehittää.

Google analytics 2
Google Analytics seuraa verkkosivustoa yksilöidyn sivuston runkoon asennettavan kaksiosaisen JavaScript-seurantakoodin avulla.

Kuinka Google Analytics toimii?

Google Analytics seuraa verkkosivustoa yksilöidyn sivuston runkoon asennettavan kaksiosaisen JavaScript-seurantakoodin avulla. Ensimmäinen osa seurantakoodia asennetaan näkymään jokaisella mahdollisella sivulla. Toinen osa kommunikoi seurantakoodin kanssa yksilöllisesti niiltä sivuilta, missä käyttäjät milloinkin ovat.

Tämän seurantakoodin avulla Google Analytics kykenee tarkkailemaan sekä keräämään tietoa verkkosivuston sisällä tapahtuvista asioista. Seurantakoodin lisäksi Google Analytics käyttää jossain määrin hyväkseen evästeistä ja selaimesta saatavilla olevia tietoja. Tämä auttaa Google Analyticsia esimerkiksi selvittämään mistä käyttäjät saapuvat.

Jokaisella seurantakoodilla on yksilöllinen tunnus. Tämän seurantakoodin avulla jokainen yksilöllinen verkkosivusto valtuutetaan keräämään tietoa. Kukaan ulkopuolinen ei kykene käyttämään sivuston seurantatietoja hyväkseen, koska seurantakoodin asentamiseksi henkilöllä täytyy olla pääsy verkkosivuston koodiin. Google Analyticsin kautta saatavia tietoja pääsevät näkemään vain ne henkilöt, joille on myönnetty oikeus tarkastella niitä.

Google Analytics siis seuraa verkkosivuston liikennettä ja tapahtumia yhdistämällä dataa evästeiden, selaimen sekä verkkosivustolle asennettavan seurantakoodin avulla. Näin Google Analytics näkee ja tallentaa periaatteessa kaiken mitä verkkosivustolla tapahtuu. Seuraaminen kuitenkin päättyy siihen, kun käyttäjä poistuu verkkosivustolta. Mikäli sama käyttäjä kuitenkin palaa myöhemmin samalle verkkosivustolle, Google Analytics saa tiedon myös tästä.

Minkälaista tietoa Google Analytics kerää?

Pääpiirteissään Google Analytics kerää tietoa verkkosivuston toiminnasta neljässä eri kategoriassa: yksittäisen käyttäjän toiminta, istunnot, sivujen toiminnot sekä tapahtumat, kuten tiettyjen klikkausten tapahtumat. Yleisiä seurattavia ulottuvuuksia ja mittareita ovat esimerkiksi verkkosivuston istuntojen kesto ja määrä, liikenteen lähteet, käyttäjien käyttäytyminen sivustolla sekä ennalta määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen.

Tietyistä määrityksistä riippuen, Google Analytics voi kerätä tietoa myös yksittäisistä käyttäjistä, esimerkiksi ikä, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet. Tämän tiedon Google koostaa jossain määrin myös omista lähteistään eikä yksittäisen verkkosivuston ylläpitäjä näe Google Analyticsin avulla kenestäkään yksittäisestä ihmisestä henkilökohtaisia tietoja. Edellä mainitut käyttäjätiedot voivat kuitenkin olla hyvin tärkeitä, koska tätä dataa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi markkinoinnin suunnittelussa.

Google analytics 3
Pääasia on, että jokainen tunnistaa oman verkkosivustonsa keskeisimmät elementit ja tavoitteet, mihin sivuston avulla pyritään.

Miten Google Analytics -työkalua käytetään?

Google Analytics otetaan käyttöön kirjautumalla Google-tunnuksilla Google Analytics -sivustolle. Täällä voidaan luoda uusi verkko-ominaisuus, jossa määritellään tilin perustiedot sekä kirjataan seurattavan sivuston verkko-osoite. Tämän jälkeen Google Analytics luovuttaa käyttäjälle seurantakoodin, joka asennetaan seurattavan sivuston runkoon. Kun seurantakoodi on asennettu, Google Analyticsin ohjauspaneelia voidaan alkaa tarkastelemaan.

Koska jokainen verkkosivusto on yksilöllinen ja jokaisen verkkosivuston tavoitteet ovat erilaisia, mitään yleisiä tarkkoja sääntöjä ei ole olemassa siitä, miten verkkosivuston dataa tulisi hyödyntää. Pääasia on, että jokainen tunnistaa oman verkkosivustonsa keskeisimmät elementit ja tavoitteet, mihin sivuston avulla pyritään. Suurin hyöty Google Analyticsilla saaduista tiedoista saadaan vertailemalla dataa aikaisempiin ajanjaksoihin ja muodostamalla tämän pohjalta päätelmät seuraavista askeleista.

Haluaisitko tietää enemmän Google Analyticsin asentamisesta, käytöstä tai sen tuomista mahdollisuuksista? Me ISElla käytämme työssämme Google Analytics -työkalua päivittäin, joten se on meille varsin tuttu. Uskommekin, että Google Analytics pitäisi olla asennettuna jokaiselle vähänkin kaupalliselle verkkosivustolle. Ota yhteyttä!

Avainsanat:

ISE 2024