Google Ads on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network.

Lähtökohtaisesti Google Ads toimii potentiaalisen asiakkaan omasta tarpeesta. Mainostaja maksaa mainoksesta esimerkiksi vain toteutuneiden klikkausten, näyttöjen tai konversioiden perusteella. Google valitsee sopivat mainoskumppanit Googlen AdSense-ohjelman kautta. Näitä kumppaneita Google ei paljasta julkisuuteen. Google myös päättää millä sivustoilla mainosta näytetään.

Google Ads jakautuu kahteen osaan: Googlen hakuverkkoon sekä Googlen Display-verkostoon. Mainoksesi osasto määräytyy asetettujen tavoitteiden ja mainoksen tyypin perusteella. Joissain tapauksissa sama mainos voi näkyä myös molempien verkkojen välityksellä.

Googlen hakuverkossa mainoksesi voi näkyä hakutulosten vieressä sekä muilla Google-sivustoilla, kuten Maps, Shopping, Google Kuvat sekä Googlen hakukumppaneiden verkkosivustoilla.

Googlen Display-verkostossa mainoksesi voi näkyä Googlen omistamilla sivustoilla, kuten YouTube, Blogger, Gmail sekä lukemattomilla muilla verkkosivustoilla, jotka ovat osa Googlen Display-verkostoa.

Miten Google Ads toimii?

Yleisesti Google Ads -mainoksilla mainostetaan yritysten tuotteita tai palveluita. Mainonnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi lisätä verkkokaupan myyntiä, parantaa jonkun palvelun tai tuotteen tunnettuutta, ajaa liikennettä verkkosivustolle tai saada katselukertoja YouTube-videolle.

Google Ads toimii yksinkertaistettuna siten, että mainostaja määrittelee kampanjalle sopivan tyypin, strategian sekä avaintermit. Lisäksi mainostajan täytyy miettiä, kuinka paljon hän on valmis maksamaan mainoksen näyttämisestä tarjouskilpailussa muita mainostajia vastaan.

Mainoksesi sijoitus Googlen tuloksissa riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun muassa mainoksen osuvuus, laskeutumissivun laatu, asetettu hinta, avaintermit sekä odotettu klikkausprosentti. Tästä syystä Googlessa voi olla mahdollista mainostaa tehokkaasti myös suhteellisesti pienemmällä budjetilla, koska hinta on vain yksi osa mainoskilpailua.

Mikäli mainoksen laatupisteet ovat tarpeeksi hyvät suhteessa mainokselle määriteltyyn hintaan, sitä näytetään sopivan tilaisuuden tullen Googlen haku- tai Display-verkossa.

Google Ads -tilin luominen ja mainonnan käynnistäminen

Google Ads -tili luodaan kirjautumalla Google Ads -sivustolle. Google Ads pyrkii heti kättelyssä luomaan mainoskampanjaa, mutta tämä näkymä kannattaa ohittaa sivun alareunasta löytyvän asiantuntijatilan avulla. Asiantuntijatilassa pääset määrittämään tilin perustietoja.

Google Ads -tilin voi luominen onnistuu kohtuullisen helposti, jos sinulla on hallussa Google-tili sekä yritystunnus. Google Ads -tilin voi luoda myös ilman y-tunnusta, mutta maksuvaihtoehdon asettaminen ei onnistu ilman y-tunnusta verotuksellisista syistä. Tilin luomisen yhteydessä tarvitsee syöttää vain tarvittavat käyttäjätiedot, maksutiedot sekä mahdolliset käyttöoikeudet.

Kampanjan luominen

Kun tili on luotu, voidaan alkaa suunnittelemaan ensimmäistä kampanjaa sekä tähän kytkeytyviä mainosjoukkoja. Kampanjaa varten valitaan ensimmäiseksi kampanjan tavoite. Tavoitteita ovat esimerkiksi myynti, liidit, liikenne verkkosivustolle sekä brändin tunnettuus ja tavoittavuus. Kampanjan voi luoda ilman varsinaista tavoitteen asettamista, mutta tämän asettaminen selkeyttää asioita huomattavasti.

Kun kampanjan tavoite on asetettu, valitaan kampanjan tyyppi. Erilaisia tyyppejä ovat muun muassa haku, display-verkosto ja shopping. Pääasiassa yleisimmät tyypit ovat kuitenkin haku sekä display. Hakumainos näyttää mainoksia Googlen hakutulosten yhteydessä sekä Googlen hakukumppaneiden sivustoilla. Display-mainokset ovat taas enemmän tavallisia bannerimainoksia, joita näytetään Googlen Display-verkostossa.

Käytettäessä hakumainontaa, mainokselle määritellään muun muassa kohderyhmien sijainti, kielet, liitettävät yleisöt, budjetti sekä hinnoittelumalli.

Mainosryhmän luominen

Mainosryhmän määrittäminen aloitetaan antamalla mainosryhmälle nimi sekä tarvittavat avainsanat. Avainsanoille voidaan myös antaa erilaisia rajoituksia, jotka vaikuttavat mainoksen näyttämiseen. Avainsanojen käytössä kannattaa alussa lähteä liikkeelle vain muutamilla avainsanoilla, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja mainonnan toiminnan seuraaminen olisi helpompaa.

Avainsanojen määrittämisen jälkeen luodaan ensimmäinen mainos. Google Ads suosittaa luomaan heti alussa samasta mainoksesta kolme hieman erilaista versiota, jotta mainonnan tehokkuutta voidaan vertailla kampanjan ollessa käynnissä.

Yksinkertaistettuna tekstimuotoinen hakumainos vaatii lopullisen URL-osoitteen, johon mainos viittaa sekä varsinaiset mainostekstit. Mainostekstejä ovat kolmeosainen otsikko sekä mainoksen kuvauskentät. Teksteissä ei saa käyttää erikoismerkkejä ja sisällön tulisi olla mahdollisimman autenttista mainostettavaan kohteeseen nähden.

Mainoksessa voidaan käyttää myös erilaisia liitännäisiä, joilla sen toimivuutta voidaan parantaa. Mainoksesta kannattaakin tehdä mahdollisimman hyvä, jotta se toimii sille asetetussa tarkoituksessa. Tämä on tärkeää myös siksi, että Google järjestää eri mainostajien mainoksia erityisten laatupisteiden perusteella. Mitä parempi mainos, sitä todennäköisemmin Google näyttää sen mainostajalle sopivassa kohdassa.

Kun kaikki on tähän mennessä valmista, mainonta voidaan laittaa käyntiin. Mainonta voidaan myös ajastaa ja se voidaan lopettaa milloin tahansa. Jos lopetuspäivämäärä ei ole erikseen määritelty, mainos toimii itsenäisesti niin kauan kuin sen annetaan toimia.

Google Ads -mainonnan mittaus ja tehokkuus

Yksi Google Ads -mainonnan parhaista ominaisuuksista on sen tulosten mitattavuus. Tulosten avulla pystytään luomaan taloudellisesti kestäviä mainoskampanjoita. Mainosklikkauksista syntyneiden kustannusten määrää voidaan tarkasti verrata niistä saatuihin tuottoihin, jolloin mainontaa voidaan kehittää ja optimoida paremmaksi.

Jotta Google Ads -mainonnan tehokkuudesta saadaan kaikki hyöty irti, se kannattaa yhdistää Google Analytics -työkalun kanssa. Tällöin mainonnan kautta kulkevasta liikenteestä saadaan myös tavallista käyttäjädataa. Sivustolle asetettuja tavoitteita on mahdollista asettaa toimimaan myös Google Ads -mainonnan kautta.

Google Adsin sisältämä Mainoksen esikatselu- ja diagnoosityökalu auttaa ennustamaan jo etukäteen, kuinka hyvin mainoksesi saattaa menestyä. Mainonnalla saatujen tulosten sekä kerätyn datan perusteella voidaan suunnitella tehokasta uudelleenmarkkinointia (Google Remarketing).

Haluaisitko tietää enemmän Google Ads -mainonnan mahdollisuuksista? Me olemme käyttäneet Google Ads -mainontaa jo pitkään ja voimme todella suositella sitä. Google Ads -mainonta ei vaadi suurta budjettia ja sen käyttöönotto on suhteellisen helppoa, joten uskomme että myös sinun yrityksesi voisi hyötyä siitä. Ota yhteyttä!

Avainsanat:

ISE 2024