Digitaalinen markkinointi, tai digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikeaa määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin.

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Vanha markkinoinnin sananlasku “marketing is everything and everything is marketing” pätee siis tietyllä tapaa myös digitaaliseen markkinointiin. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen markkinoinnin osa-alueita ja myös uusia syntyy jatkuvasti.

Digitaaliseen markkinointiin liittyviä termejä ovat esimerkiksi verkkosivustot, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa, sähköpostimarkkinointi ja sisältömarkkinointi.

Digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot

Perinteinen markkinointi on pysynyt periaatteessa muuttumattomana jo useiden vuosikymmenten ajan. Läpi historian kaupankäynti on perustunut erilaisiin markkinoinnin menetelmiin. Nykyaikainen markkinointi tunnetaan ehkä noin sadan vuoden ajalta, jonka osaksi digitaalinen markkinointi on tullut vasta paljon myöhemmin.

Internetin käytön räjähdysmäinen kasvu on luonut kokonaan uuden alustan osaksi yritysten markkinointia ja sen osuus osana yritysten markkinointia kasvaa jatkuvalla tahdilla. Koska muutos on ollut niin merkittävä, tämän tyyppiselle markkinoinnille haluttu antaa erillinen nimi, ja digitaalinen markkinointi, tai digimarkkinointi, on yleistynyt käytössä.

Digitaalisen markkinoinnin käännekohtana voidaan pitää ehkäpä 2000-luvun jälkeistä aikaa, kun sosiaalinen media, Google ja erilaiset verkkokaupat ovat muuttaneet internetin käyttöä perusteellisesti. Tässä mielessä digitaalinen markkinointi on sitä samaa markkinointia, jossa yritys tai joku muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.

Selvän pesäeron digitaalinen markkinointi tekee kuitenkin siinä, miten sitä esitetään ja kenelle sitä kohdennetaan. Tärkeää on myös ymmärtää, että perinteinen markkinointi on toiminut ainoastaan yksisuuntaisesti, kun taas digitaalinen markkinointi on tiiviimmin vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja teknologiat
Digitaalisesta markkinoinnista puhuttaessa törmää erilaisiin termeihin, kuten verkkosivustot, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sisältömarkkinointi ja somemarkkinointi.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja teknologiat

Digitaaliseen markkinointiin liittyvät menetelmät ja teknologiat ovat hyvin laaja kategoria ja joskus ne menevät osittain yhteen perinteisemmän markkinoinnin kanssa. Yleisimmin digitaalisesta markkinoinnista puhuttaessa törmää erilaisiin termeihin, kuten verkkosivustot, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sisältömarkkinointi ja somemarkkinointi. Alla on esiteltynä esimerkkejä digitaalisen markkinoinnin käyttökohteista.

Verkkosivustot

Hyvin toimiva verkkosivusto tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja myy heille tuotteet sekä palvelut. Nykypäivänä verkkosivusto peilaa voimakkaasti myös yrityksen imagoa, joten sillä on erityinen merkitys myös mielikuvamainonnassa.

Koska verkkosivustot ovat nykypäivänä hyvin yleinen osa yhteiskuntaa, monet eivät edes miellä verkkosivustoja markkinoinniksi. Verkkosivustot ovat kuitenkin digitaalisen markkinoinnin keskeisiä työkaluja ja joissain tapauksissa koko liiketoiminta voi perustua verkkosivuston ympärille. Suuri osa digitaalisen markkinoinnin menetelmistä on myös suoraan tai osittain sidoksissa erilaisten verkkosivustojen olemassaoloon.

Verkkosivustoon suoraan yhteydessä olevia digimarkkinoinnin muotoja ovat esimerkiksi sisällöntuotanto, hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi, konversio-optimointi, markkinoinnin automaatio ja analytiikka.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saada ilmaista liikennettä verkkosivustoille hakukoneiden avulla. Hakukoneoptimointi, tai oikeastaan hakukonenäkyvyys, on kuitenkin siinä mielessä hämäävä digitaalisen markkinoinnin osa-alue, koska siinä ei välttämättä ole suoraan kyse mistään yksittäisestä toiminnosta. Joskus asia tapahtuu kuin itsestään muun toiminnan ohella, mutta joskus siihen voidaan kiinnittää erikseen erityistä huomiota.

Hakukoneoptimointi toimii pääasiassa laadukkaan sisällön ja ajan muodostamasta yhtälöstä. Jos yhtälö on oikein, tämä poikii lopulta ilmaista näkyvyyttä verkkosivustolle. Etenkin jo pitkään olemassa olleet verkkosivustot saattavat saavuttaa huomattavia määriä liikennettä hakukoneista varsinaisesti tekemättä asialle mitään. Koska ilmaisen verkkoliikenteen edut on helppo ymmärtää, hakukoneoptimoinnista on tullut myös kokonainen digitaalisen markkinoinnin erikoisala.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Kun potentiaalinen asiakas on saatu sisältömarkkinoinnin avulla kiinnostumaan halutusta aihealueesta, hän on myös aidosti kiinnostuneempi ostamaan kyseiseen aiheeseen liittyviä tuotteita tai palveluita.

Sisältömarkkinointiin liittyvät toimenpiteet eivät ole siinä mielessä osa tavallista markkinointia, koska tähän liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä varsinaisesti myy suoraan mitään. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin löytää uusia asiakkaita sekä sitouttaa nykyisiä.

Useimmiten sisältömarkkinoinnin pyrkimyksenä on haalia internetistä liikennettä verkkosivustolle, mutta sen haluttu lopputulema voi olla myös joku muu. Sisältömarkkinointi voi keskittyä tuotteeseen, palveluun, brändiin sekä joskus myös johonkin täysin ulkopuoliseen asiaan. Yleisiä sisältömarkkinoinnin menetelmiä ovat esimerkiksi verkkosivustojen tekstit, blogit, e-kirjat, videot, webinaarit, podcastit, kilpailut ja kyselyt.

Hakukone- ja display-mainonta

Kun puhutaan digimarkkinoinnista, monille tulee siitä mieleen internetissä näkyvät mainokset. Tämä on täysin totta, sillä verkkosivustojen lisäksi maksettu mainonta on varmasti yksi keskeisimmistä digitaalisen markkinoinnin muodoista. Netissä mainostajat ja kuluttajat kohtaavat ennennäkemättömällä volyymilla ja samalla mainoksia voidaan myös kohdentaa tehokkaammin kuin koskaan ennen. Tämän vuoksi mainoksiin myös törmää käytännössä kaikkialla internetissä ja se on varmasti yksi osasyy siihen, miksi internetistä on ylipäänsä kasvanut niin valtava menestys.

Suurimmaksi osaksi netissä tapahtuvaa mainontaa hallitsee Googlen omistama Google Ads, mutta tämän lisäksi on olemassa pitkä liuta muitakin mainosalustoja. Google Ads on kuitenkin usein helpoin sekä edullisin ratkaisu, kun halutaan luoda tehokasta hakukone- tai display-mainontaa. Google Ads on erityisen hyvä mainosalusta siinä mielessä, koska mainontaan käytetty budjetti ei ole tärkein kriteeri, jolla mainosnäkyvyyttä saavutetaan. Tämän vuoksi se tarjoaa tasavertaisemmat lähtökohdat myös pienemmille yrityksille mainostaa verkossa.

Tässä mainonnan muodossa erityisesti hakukonemainonta on se, joka toimii parhaassa tapauksessa todella tehokkaasti. Tämä johtuu siitä, että mainontaa pyritään esittämään sellaisille kohderyhmille, jotka ovat jo valmiiksi hakemassa tietoa halutusta tuotteesta, palvelusta tai aihealueesta. Toisin sanoen kohderyhmät ovat usein jo valmiiksi ostoaikeissa, kun sopiva mainos esitetään. Tällöin hyvin toteutettu mainos tarjoaa ratkaisun tarpeeseen kuitenkaan varsinaisesti tyrkyttämättä itseään.

Somemarkkinointi

Sosiaalisen median suosion räjähdysmäinen kasvu on luonut merkittävän digitaalisen markkinoinnin osa-alueen, joka keskittyy sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin. Sinänsä jo yrityksen oman Facebook-sivun päivittäminen on tietyllä tapaa markkinointia, mutta pääsääntöisesti somemarkkinointi tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa maksettua mainontaa. Tällainen mainos voi olla esimerkiksi somepostausten välissä näkyvä bannerimainos, mutta se voi olla myös esimerkiksi orgaaninen yrityksen julkaisu, jolle halutaan antaa maksullista lisänäkyvyyttä.

Koska ihmiset viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, se on luonnollisesti otollinen paikka harjoittaa markkinointia. Käytännössä kaikki sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube, tarjoavat mahdollisuuden mainostaa alustoillaan. Mainonnan vaatimuksista riippuen, jokainen edellä mainittu sosiaalisen median kanava toimii myös kotimaassa kiitettävän hyvin. Somemainonnan etuina voidaan pitää sen tavoittavuutta sekä monipuolisia kohdennusmahdollisuuksia.

Uudelleenmarkkinointi (Remarketing)

Olet varmasti joskus huomannut, kun olet vieraillut jonkun tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen verkkosivustolla ja siirryt seuraavaksi esimerkiksi jollekin uutissivustolle, sinulle näytetään edellä mainitun yrityksen tuotteita. Tässä on kyse niin sanotusta uudelleenmarkkinoinnista.

Jos verkkosivuston tarkoituksena on esimerkiksi myydä tuotteita verkkokaupassa, on harmi, jos pitkään tuotetta tutkinut käyttäjä päättääkin poistua sivustolta ilman varsinaista ostotapahtumaa. Kaikesta päätellen kyseinen käyttäjä vaikutti kuitenkin olevan aidosti kiinnostunut kyseisestä tuotteesta ja saattaisi hyvinkin vielä ostaa kyseisen tuotteen. Tällöin käyttäjä voi nähdä muualla internetissä mainoksen, jossa hänen tutkimansa tuote tarjotaan hänelle alennettuun hintaan.

Yksinkertaistettuna uudelleenmarkkinointi toimii siten, että yrityksen verkkosivustolle on asetettu seurantatyökalu, joka tarkkailee verkkovierailijoiden käyttäytymistä verkkosivustolla. Kun käyttäjä tekee halutun toiminnon verkkosivustolla, uudelleenmarkkinointia toteuttava työkalu lisää käyttäjän evästetiedot “listaan”, jota tämä työkalu vertailee muualla internetissä tapahtuvaan liikenteeseen. Kun sama käyttäjä saapuu sellaiselle verkkosivustolle, joka tekee yhteistyötä uudelleenmarkkinointia toteuttavan yrityksen kanssa, hänelle voidaan esittää kohdennettua mainontaa, joka perustuu aikaisemmalta verkkosivustolta kerättyihin tietoihin.

Sähköpostimarkkinointi

Sinänsä sähköpostimarkkinointi ei ole mikään aivan uusi asia digitaalisen markkinoinnin saralla, mutta se on muuttanut merkittävästi muotoaan tietosuojalain tultua voimaan. Tämä tarkoittaa tietysti heikompia mahdollisuuksia harrastaa harmaalla alueella olevaa summittaista sähköpostimarkkinointia, mutta toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden laadukkaampaan ja kohdennettuun markkinointiin.

Kun asiakas on tilannut tietoisesti esimerkiksi uutiskirjeen, on tämä oiva mahdollisuus tavoittaa hänet laadukkaan sisältömarkkinoinnin avulla. Yrityksille suunnattua B2B-markkinointia voidaan toteuttaa myös ilman varsinaista suostumusta, mutta senkin olisi noudatettava hyvän ja perustellun markkinoinnin perusperiaatteita. Joka tapauksessa hyvä sähköpostimarkkinointi tavoittaa uusia asiakkaita ja syventää jo olemassa olevaa asiakassuhdetta.

Tänä päivänä sähköpostimarkkinointi on yhä kiinteämmin myös osa markkinoinnin automaatiota, ja kun huomioidaan sähköpostimarkkinoinnin alhaiset kustannukset, on se edelleen yksi parhaista digitaalisen markkinoinnin menetelmistä.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä lajittelemaan esimerkiksi olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä aikaisempaa personoidumpaa.

Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa yhdistää monia eri digitaalisen markkinoinnin muotoja yhdeksi helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen
Kun digitaalisen markkinoinnin tarpeita kartoitetaan, on tärkeää huomioida mitä sen avulla yritetään myydä ja kenelle.

Digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen

Kun digitaalisen markkinoinnin tarpeita kartoitetaan, on tärkeää huomioida mitä sen avulla yritetään myydä ja kenelle. Oleellisimmat digitaalisen markkinoinnin menetelmät, kuten verkkosivustojen ylläpito ja hakukonemainonta, toimivat yleensä sen perustana ja muita vaiheita otetaan käyttöön sitä mukaa, kun niille nähdään riittäviä perusteluita. Pieni yritys ei esimerkiksi tarvitse menetelmiä markkinoinnin automaatiolle tai uudelleenmarkkinointiin, mutta mikäli yrityksen liiketoiminta lähtee kasvuun, näille voi tulla tarvetta hyvinkin nopeasti.

Digitaalisen markkinoinnin toiminta ja perusperiaatteet ovat yleensä osa helposti toteutettavia vaiheita ja prosesseja, joissa edetään määrätietoisesti asioita mitaten ja testaten. Näin digimarkkinoinnin tehokkuudesta saadaan myös perinteistä mainontaa konkreettisempaa tietoa. Se mahdollistaa myös nopeat muutokset. Teoriassa käynnissä oleviin kampanjoihin voidaan tehdä muutoksia reaaliajassa, jos tarve niin vaatii.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja käytännöt kehittyvät kaiken aikaa, joten on ensiarvoisen tärkeää pysyä tässä kehityksessä mukana. Monien yritysten kohdalla ehkä tärkein oppi olisikin ottaa kaikki merkittävät teknologiat käyttöön mieluummin ajoissa kuin liian myöhään. Välimatkan kurominen umpeen jatkuvasti kiihtyvässä kilpailutilanteessa voi olla suuri haaste minkä kokoiselle yritykselle tahansa. On vaikeaa uskoa, että nykypäivänä käytännössä yksikään yritys voisi toimia kokonaan ilman jonkinlaista digitaalisen markkinoinnin prosessia tai menetelmää.

Haluaisitko tietää lisää digitaalisen markkinoinnin tarjoamista mahdollisuuksista? Kaikki, mitä me Isellä oikeastaan teemme, on jollain tapaa digitaalista markkinointia. Jos haluat tehostaa verkkosivustosi hakukonenäkyvyyttä tai käynnistää Google Ads -mainontaa, me autamme mielellämme. Kysy lisää soittamalla tai alla olevan lomakkeen avulla.

Avainsanat:

ISE 2024