Sisältöä ei aina osata ajatella osana markkinointia, vaikka totuus on, että usein sivuston menestyminen jää kiinni juuri sisältömarkkinoinnista.

Sisältömarkkinoinnin tärkeyttä on hehkutettu jo useamman vuoden ajan, mutta yhä löytyy yrityksiä, joille sen merkitys ei ole avautunut. Monesti nämä yritykset uskovat, että kunhan heillä on teknisesti hyvin toimivat ja visuaalisesti kauniit verkkosivut, niin kaikki on kunnossa. Sitten ihmetellään, miksei sivustolla käy kukaan ja miksei liidejä tai ostoja synny halutulla tavalla.

Alussa voi kestää jonkin aikaa ennen kuin sisältömarkkinoinnin vaikutukset tulevat näkyviin, mutta pitkällä tähtäimellä sisällöntuotantoon käytetty aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Miksi näin on?

Hakukoneet arvostavat sisältöä

Uudet kävijät tulevat sivustolle yleensä hakukoneiden kautta. Tässä vaiheessa käyttäjä itse pyrkii tietoisesti etsimään ongelmaansa ratkaisua jollakin tietyllä hakusanalla. Hakukoneet puolestaan pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen näiden toiveita vastaavia hakutuloksia eli sivuja, jotka vastaavat käyttäjien kysymyksiin.

Sisältömarkkinointi - hakukoneoptimointi
Usein käyttäjät etsivät ratkaisua johonkin ongelmaan, ja hakukoneet pyrkivät viemään käyttäjät ratkaisua vastaavan sivun luokse.

Monimutkaisten algoritmien avulla Google ja muut hakukoneet arvioivat, kuinka hyvin sivut vastaavat annettua aihetta, ja päättävät sen mukaan, miten hakutulokset järjestetään. Suurin osa käyttäjistä luottaa Googlen ja muiden hakukoneiden antamiin arvioihin ja klikkaa todennäköisesti kärkisijan sivuihin.

Miten hakukoneet sitten arvioivat sivuja? Hakukoneiden algoritmit koostuvat sadoista eri kriteereistä ja niitä muutetaan jatkuvasti. Tuskin kukaan siis tietää täsmälleen kaikkia osatekijöitä, mutta se tiedetään, että sivun sisältö vaikuttaa ratkaisevasti. Sivuston tekniset ominaisuudet ovat toki tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on se, että sivustolta löytyy aiheeseen liittyvää sisältöä.

Sisältö auttaakin hakukonenäkyvyyden parantamisessa monella tapaa:

  • Kun sisältöä tuotetaan aiheen ympäriltä runsaasti, voidaan lisätä niiden hakusanojen määrä, joilla sivusto löytyy hakukoneista. Vaikka yksi artikkeli tai aihe ei toisikaan tuhansia kävijöitä sivulle, eri sisällöt tuovat kävijöitä yhteensä jo huomattavasti.
  • Google arvostaa ulkoisia linkkejä, varsinkin, jos ne tulevat laadukkailta sivuilta. Ulkoisia linkkejä ei kuitenkaan pysty haalimalla haalia, vaan juuri laadukas sisältö saa ihmiset linkkailemaan sivustollesi.
  • Hakukoneet arvostavat sitä, että sivuillasi pysytään pidempään. Jos henkilö poistuu sivustolta nopeasti, hakukoneet tulkitsevat sivut huonoksi ratkaisuksi hakusanaan ja sijoitus hakutuloksissa saattaa pudota. Toisaalta, kun sisältöön panostetaan, kävijät saattavat viihtyä sivuilla pitkäänkin.

Hyvä sisältö kiinnostaa ihmisiä

Sisältöä tehtäessä kannattaa aina muistaa, että sisältö tehdään nimenomaan ihmisiä varten. Google ja muut hakukoneet huomaavat kyllä, jos hakusanoja on vain yritetty pakottaa tekstin sekaan eikä lisäarvoa ole oikeasti mietitty. Myös kävijät arvioivat sivua kriittisesti, ja jos se ei tarjoa heille sitä, mitä he etsivät, he todennäköisesti poistuvat sivulta välittömästi.

Hyvä sisältö toimii myös yrityksen käyntikorttina. Se kertoo potentiaalisille asiakkaille yrityksen asiantuntijuudesta ja siitä, millaista hyötyä yritys voi heille tarjota. Lisäksi sisäisten linkkien ja toimintakehotteiden (CTA-nappuloiden) avulla asiakkaita voidaan johdattaa yhä pidemmälle sivustolla aina ostopäätökseen tai yhteydenottoon asti. Laadukas sisältö onkin osa nykyaikaista markkinointi- ja myyntiprosessia.

Sisältömarkkinointi on halpaa

Hyvä sisältö markkinoi itse itseään. Siinä on käytetty kiinnostavia hakusanoja, se on tarpeeksi laaja ja se vastaa hakijan kysymykseen osuvasti. Näin se nousee ylös hakukoneiden listauksissa ja houkuttelee orgaanista liikennettä sivustolle ilmaiseksi.

Parasta tässä on se, että julkaisun jälkeen sisältömarkkinointi ei juurikaan vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä. Muunlaista markkinointia joutuu yleensä vähintäänkin tarkkailemaan, ja kävijävirta loppuu, kun markkinointia ei enää jatketa aktiivisesti. Sisältömarkkinointi puolestaan voi houkutella kävijöitä vuodesta toiseen, sillä sitä ei samalla tavalla voi pysäyttää.

Kaikesta tehokkuudestaan huolimatta sisältömarkkinointi ei kuitenkaan korvaa muita markkinoinnin keinoja, sillä parhaan lopputuloksen saa yhdistämällä eri markkinointitavat toisiinsa. Sisältöä kannattaa esimerkiksi tuoda uusien potentiaalisten asiakkaiden piiriin sosiaalisessa mediassa. Toisaalta maksetussa mainonnassa sisältö voi toimia kustannustehokkaana houkuttimena, sillä moni klikkaa kiinnostaviin artikkeleihin helpommin kuin tuntemattoman yrityksen etusivulle.

Miten laadukasta sisältöä tuotetaan?

Sisällön puuttuminen voi olla yritykselle kohtalokasta. Pahimmassa tapauksessa kävijät eivät löydä verkkosivustolle ollenkaan, ja nekin, jotka sinne eksyvät, poistuvat sivustolta välittömästi. Toisaalta sisältömarkkinointiin panostaminen voi tuoda kustannustehokkaasti uusia kävijöitä sivustolle vuodesta toiseen. Sisältö on siis tärkeää, mutta ikävä kyllä sitäkään ei synny itsestään.

Sisällöntekeminen sinänsä voi olla helppoa, varsinkin, jos aihe on lähellä sydäntä ja siitä on paljon kerrottavaa. Sisältömarkkinoinnille kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa ja sopia selkeästi siitä, kuka on vastuussa sen tekemisestä. Muuten käy helposti niin, että suurista suunnitelmista huolimatta sisältöä ei vain synny. Jos aikaa on mahdotonta järjestää muilta töiltä, kannattaa harkita sisältömarkkinoinnin ulkoistamista. Me Isellä näemme sisältömarkkinoinnin luonnollisena osana digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta ja otammekin sisältömarkkinointinne haltuun enemmän kuin mielellämme. Osaava tiimimme pystyy kirjoittamaan asiantuntijatekstiä tavoitteellisesti ja ymmärrettävästi – oli aihe sitten mikä tahansa.

Toisinaan yrityksiä mietityttää, voiko ulkopuolinen tuottaa sisältöä vakuuttavasti heidän erityisosaamisestaan. Totuus kuitenkin on, että usein juuri ulkopuolisen on helpompi kertoa aiheesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yleensä sisällön kohderyhmänä ovat nimittäin alan asiantuntijoiden sijaan yrityksen asiakkaat. Ne asiat, joita ammattilaiset saattavat pitää itsestäänselvyyksinä voivat olla juuri niitä asioita, joihin sisällössä kannattaisi pureutua.

Jos tarvitsette apua sisältömarkkinoinnissa tai sisällön tuottamisessa, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Avainsanat:

ISE 2024