Digitaalinen markkinointi on iso juttu, ja jos kilpailijasi tekevät sitä, niin todennäköisesti sinunkin kannattaisi. Digitaalinen markkinointi nimittäin toimii ja vieläpä lähes aina paremmin ja edullisemmin mitä muut markkinoinnin muodot.

Ostajat ovat jo verkossa, ja jos sinä et ole, menetät luultavasti kauppaa. Olisikin siis suorastaan typerää ylenkatsoa digitaalisen markkinoinnin tuomia mahdollisuuksia. Kaikkea ei digitaalisesta markkinoinnista tarvitse tietää, kunhan ymmärtää, että siinä missä digitaalisen markkinoinnin käyttö voi auttaa yritystäsi, voi sen käyttämättä jättäminen myös vahingoittaa liiketoimintaasi.

Lähtökohtana voidaankin jo heti alussa todeta, että digitaalisesta markkinoinnista eivät hyödy vain ne, joiden liiketoiminta tapahtuu verkossa vaan siitä voi olla hyötyä ihan jokaiselle yritykselle. Vaikka myytävä tuote tai palvelu ostettaisiin tosielämässä kasvotusten, on ennalta tapahtunut mainostaminen todennäköisesti vaikuttanut ostopäätökseen. Ja tämän takia markkinointiin myös törmää kaikkialla. Digitaalinen markkinointi kuitenkin eroaa muusta markkinoinnista siten, että se on paitsi halpaa myös tehokasta!

On myös itsestään selvää, että koska kaikki yritykset tarvitsevat kuitenkin jotain markkinointia, ei digitaalinen markkinointi ole tässä mielessä mikään sivuseikka. Monella toimialalla digitaalinen markkinointi on nimittäin jo valmiiksi täysi välttämättömyys eikä sen merkittävyys tule ainakaan vähenemään. Tästä syystä digitaalinen markkinointi kannattaa nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena. Ja jos siitä haluaa saada kaiken irti, tärkeintä on ymmärtää, mitä digitaalinen markkinointi oikeastaan on ja miten se voisi auttaa juuri sinun yritystäsi.

Mitä digitaalinen markkinointi on ja miten hyvin se toimii
Digitaalisen markkinoinnin avulla voidaan kohdentaa todella tarkasti, joten yleensä ongelmana ei ole oikean yleisön tavoittaminen, vaan kilpailijoista erottautuminen.

Mitä digitaalinen markkinointi on, ja miten hyvin se toimii?

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkin muun asian houkuttelevuutta verkon välityksellä. Markkinoinnin toimivuus taas riippuu pitkälti siitä, mitä markkinoidaan ja miten hyvin markkinointi toteutetaan. Lähtökohtaisesti se kuitenkin toimii hyvin, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja markkinointia optimoidaan testaamalla.

Siitä, miten digitaalinen markkinointi määritellään tarkemmin, on olemassa useita näkemyksiä. Pääasiassa digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan maksettua hakukone- ja somemainontaa, sisältömarkkinointia, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median käyttöä sekä kaikkien näiden yhdistelmiä. Usein sen keskiössä toimii yrityksen verkkosivusto, jolla voi olla suuri merkitys kaikkeen, mutta tämä ei ole mikään välttämättömyys.

Perusajatuksena digitaalisessa markkinoinnissa on se, että hyvin toteutettu markkinointi toimii myös yrityksen kannalta tuottavalla tavalla. Tämä vaatii tietenkin hieman perehtymistä ja suunnittelua. Alkuun pääsee, kun miettii oman tuotteen tai palvelun ostamista ja kohderyhmää. Digitaalisen markkinoinnin avulla markkinointia voidaan kohdentaa todella tarkasti, joten yleensä ongelmana ei ole oikean yleisön tavoittaminen vaan kilpailijoista erottautuminen.

Kun mietitään, miten digitaalinen markkinointi toimisi juuri sinun yrityksesi kohdalla, ei kannata keskittyä siihen, liittyvätkö yrityksesi palvelut tai tuotteet internetiin. Tärkeämpää on tunnistaa, millä tavoin digitaalinen markkinointi voisi auttaa yrityksesi liiketoiminnassa. Voisi jopa väittää, että hyvin harvalla yrityksellä digitaalinen markkinointi ei toimisi ollenkaan. Digitaalisesta markkinoinnista on varmasti apua, kunhan sitä osaa hyödyntää oikein.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja tavoitteet

Digitaalinen markkinointi on aiheena hyvin laaja, joten ensimmäisenä kannattaa pysähtyä miettimään, mitä markkinoinnilla oikeastaan halutaan saavuttaa. Helppo vastaus on tietenkin, että myyntiä, mutta nyt kyse ei ole siitä. Kyse onkin enemmän siitä, miten. Halutaanko ihmisiä ohjata verkkosivustolle? Mitä heidän odotetaan tekevän siellä? Halutaanko ihmisiä ohjata käymään jossain? Vai soittamaan? Mitä sitten tapahtuu, jos mitään näistä ei tapahdu? Ja mitä sitten tehdään, kun haluttu toiminto tapahtuukin?

Yleensä digitaalisen markkinoinnin avulla tehdään tunnettuuden lisäämiseen tähtäävää brändimainontaa. Sopivan tilaisuuden tullen myös suoraan kauppaan tähtäävä markkinointi on tehokasta, etenkin jos tuote tai palvelu on helposti ostettavissa. Jos mainostettava asia liittyy jotenkin paikallisuuteen, on tärkeää olla näkyvillä erityisesti silloin, kun potentiaalinen asiakas on lähettyvillä. Hyvällä sisältömarkkinoinnilla taas voidaan tarjota asiantuntemusta, joka puolestaan rakentaa luottamusta yritystä kohtaan.

Yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin menetelmistä on usein kuitenkin kohdennettu hakukonemainonta. Ihmiset etsivät tietoa ja puntaroivat ostopäätöksiään netissä enemmän kuin koskaan ennen, ja kohdennetun hakukonemainonnan avulla asioita pystytään mainostamaan juuri silloin, kun potentiaalinen asiakas on itse aktiivisesti etsimässä tiettyä tuotetta tai palvelua. Näin digitaalinen markkinointi voi tarjota ratkaisun kuluttajan ongelmaan ilman, että se edes tuntuu markkinoinnilta.

Digitaalisen markkinoinnin tehokas hyödyntäminen ei siis todellakaan aina tarkoita sitä, että yrityksellä pitäisi olla jokin verkkokauppa ja sinne sopivaa myytävää, jota sitten mainostettaisiin vaikkapa somessa. Kyse on pikemminkin siitä, että potentiaalinen asiakaskunta käyttää teknologiaa, jolle voidaan kohdentaa digitaalista markkinointia. Tästä syystä ne yritykset, jotka hallitsevat teknologiat, menetelmät ja kulutustottumusten muutokset, pärjäävät yleensä myös parhaiten. Toimialasta riippumatta!

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja tavoitteet
Digitaalinen markkinointi ei tarjoa pelkästään uskomattoman paljon erilaisia menetelmiä, vaan myös mahdollisuuden kokeilla niitä varsin kustannustehokkaalla tavalla.

Mitä digitaalisen markkinoinnin keinoja pitäisi käyttää?

Usein digitaalisen markkinoinnin perustana voidaan pitää hyvää verkkosivustoa, johon ohjataan liikennettä somesta, hakukoneista sekä maksetuista mainoksista. Vaikka varsinainen tuote myytäisiin kivijalkaliikkeessä, on verkkosivustolle ohjattu asiakas nyt käsissäsi ja voit esitellä hänelle tuotteitasi ilman kilpailua. 

Verkkosivustosi pitää huolen siitä, että haluttu viesti menee perille. Ja jos käyttäjä lähtee verkkosivustolta, voidaan häntä tavoitella esimerkiksi Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla.

Viisainta olisi aluksi rauhallisesti perehtyä itselle parhaiten sopiviin digitaalisen markkinoinnin menetelmiin ja sitten vähitellen testailemalla kehittää niistä paremmin toimivia. Sitten kun yksi asia on hyvin hallussa, voidaan siirtyä seuraavan kimppuun. Se onkin yksi digitaalisen markkinoinnin hienouksista; riskit ovat suhteellisen pieniä, sillä markkinointia voi hallita reaaliajassa ja sitä voi myös säätää tilanteen mukaan. Markkinointiin voisi toki upottaa rahaa vaikka kuinka paljon, mutta se ei yksinkertaisesti ole järkevää.

Digitaalinen markkinointi ei tarjoa pelkästään uskomattoman paljon erilaisia menetelmiä, vaan myös mahdollisuuden kokeilla niitä varsin kustannustehokkaalla tavalla. Harvoin nimittäin kaikki toimii heti alkumetreillä täydellisesti. Digitaalisen markkinoinnin avulla ongelmien tunnistaminen on kuitenkin varsin helppoa, sillä markkinoinnista vapautuvaa dataa on saatavilla hyvinkin nopealla aikataululla. Dataa tulkitsemalla voidaan tehdä päätelmiä mainonnan tehokkuudesta, kohderyhmistä sekä esimerkiksi laskeutumissivun laadusta. Ja näiden tietojen avulla markkinointia voidaan sitten kehittää yhä tuottavammaksi.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että monet asiat, kuten verkkosivuston sisältö sekä yrityksen aikaisempi tunnettuus, voivat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi mainonnan kustannuksiin. Tämän vuoksi kannattaa panostaa suunnitelmallisuuteen, laatuun ja uskottavuuteen. Kaikki eri osa-alueet tukevat tällöin toinen toisiaan ja todennäköisyydet markkinoinnin onnistumiselle ovat huomattavasti suuremmat.

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitat ostajat oikealla hetkellä

Myyntitapahtuman loppuunsaattaminen on huomattavasti todennäköisempää, kun kuluttaja on tutustunut yrityksen tuotteisiin ja imagoon ennalta. Ihmiset tekevät ostopäätöksiä usein alitajuisten tunteiden varassa, minkä vuoksi ihmisten mielikuviin voidaan vaikuttaa jo kauan ennen varsinaista myyntitapahtumaa. Varsinkin suuremmat yritykset tietävät, että jo yrityksen nimen tai logon tunnistaminen voi tuoda heille myyntiä.

Lisäksi runsas näkyvyys luottamusta ja luo kuvaa tuotteen tai palvelun suosiosta. Asia on tietysti siinä mielessä paradoksaalinen, että pelkkä tunnettuus ja tähän pyrkivä mainonta ei vielä itsessään ole mikään todiste palvelun tai tuotteen laadusta. Tunnettuus kuitenkin tutkitusti toimii, minkä vuoksi brändimainonta on niin monen yrityksen pääasiallinen markkinointistrategia.

Tässä suhteessa digitaalinen markkinointi vie asiaa kuitenkin vielä pidemmälle. Kun tunnettuuteen tähtäävää mainontaa voidaan kohdentaa erittäin tarkasti kaikista potentiaalisimmille henkilöille, ei markkinoinnin sisällön ja kohdentamisen kanssa tarvitse tehdä kompromisseja. Samaa asiaa voidaan myös mainostaa eri kohderyhmille varsin erityyppisillä tyyleillä ja sisällöillä.

Digitaalinen markkinointi tarjoaa myös varsin monipuolisen kattauksen menetelmiä, joilla potentiaalisen ostajapersoonan alitajuntaan voidaan vaikuttaa pikkuhiljaa, jo ennen kuin henkilö on varsinaisesti edes ostamassa haluttua tuotetta tai palvelua. Tästä syntyy eräänlainen harkinnan olotila, jolloin ihminen saattaa jo antaa mielessään mahdollisuuden tuotteelle tai palvelulle. Kun potentiaalista ostajapersoonaa on lämmitelty valmiiksi, voidaan hänelle kohdistaa sopivaa mainontaa heti, kun hän toimittaa haluttuja toimintoja verkossa.

Varsinkin hyvän sisältömarkkinoinnin herättämien ajatusten ja oivallusten myötä potentiaalinen ostaja saattaa aidosti arvostaa kyseistä tuotetta, palvelua tai yritystä. Ja kun oikea hetki koittaa, hän myös haluaa todennäköisemmin ostaa kyseisen tuotteen. Tällöin myös digitaalisen markkinoinnin voimat tulevat tehokäyttöön.

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitat ostajat oikealla hetkellä
Varsinkin hyvän sisältömarkkinoinnin herättämien ajatusten ja oivallusten myötä potentiaalinen ostaja saattaa aidosti arvostaa kyseistä tuotetta, palvelua tai yritystä.

Miksi kaikki eivät sitten vielä käytä digitaalista markkinointia?

Digitaalinen markkinointi pitää sisällään niin paljon potentiaalia, että on vaikea ymmärtää, miksi joku ei haluaisi käyttää edes jotain sen osa-alueista. Silti vielä tänäkin päivänä moni yritys tuntuu jotenkin pelkäävän ja vierastavan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Yllättävän usein kuulee jopa, että yritys ei usko tarvitsevansa edes verkkosivustoa, koska asiakaskunta ei käytä internetiä. Totuus kuitenkin on, että vielä useammin kuulee tarinoita, joissa kuluttaja on jättänyt tilauksen tekemättä juuri siksi, ettei yrityksellä ollut edes verkkosivustoa.

Kun jokin yritys ei halua tai ole valmis ottamaan käyttöön digitaalisen markkinoinnin keinoja, on kysymys usein vanhoihin malleihin ja käsityksiin juurtumisesta eikä asioita nähdä laatikon ulkopuolelta. Toisinaan taas yritykset ovat saattaneet kokeilla jotain, mutta tulokset eivät ole olleet hyviä. Siinä tapauksessa digitaalinen markkinointi on joko toteutettu väärin tai palvelu ei yksinkertaisesti mene kaupaksi.

On tietenkin jokaisen yrityksen oma valinta, halutaanko näistä markkinoista jättäytyä pois. Tämä saattaa olla jonkin toisen yrityksen onni, sillä se voi tuoda ylimääräisen markkinaraon. Jos toimiala on hyvin rajattu esimerkiksi alueellisesti, voi digitaalista markkinointi käyttää aggressiivisesti tuon yrityksen asiakkaiden houkutteluun.

Useimmiten kilpailutilanne on kuitenkin tietyllä tapaa tasapainossa eikä yksittäinen yritys kykene ottamaan koko tilaa haltuunsa. Tällöin myös pienemmille yrityksille jää hyvin mahdollisuuksia olla esillä.

Haluaisitko sinä toteuttaa toimivaa digitaalista markkinointia?

Digitaalinen markkinointi toimii todistetusti. Se myös tarjoaa valtavan kattauksen erilaisia menetelmiä sekä näiden yhdistelmiä, joista voidaan muokata sopiva strategia lähes minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Vaikka perusasiat eivät olekaan kovin monimutkaisia, voi kiire tai pelko epäonnistumisesta vähentää rohkeutta valjastaa uusia markkinointitapoja käyttöön. Tässä tapauksessa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä voidaan myös ulkoistaa.

Me Isellä olemme toteuttaneet toimivaa digitaalista markkinointia asiakkaidemme puolesta jo vuosien ajan. Nykyiset asiakkaamme ovat arvostaneet etenkin realistista ja maanläheistä suhtautumistamme asioiden hoitamiseksi. Tyytyväisten asiakkaidemme määrä myös kasvaa jatkuvasti. Olemme luonnollisesti hyvin mielellämme avuksi myös teidän yrityksenne markkinointiin liittyvissä asioissa. Voimme opastaa, auttaa alkuun, luoda uutta tai ottaa haltuun koko digitaalisen markkinoinnin hallinnoimisen.

Jos yrityksesi tarvitsee esimerkiksi verkkosivut, Google-mainontaa, sosiaalisen median käyttöä, sisältömarkkinointia tai mitä vaan aiheeseen liittyvää, älä pelkää olla meihin yhteydessä! Me autamme parhaamme mukaan eikä näistä asioista keskusteleminen maksa sinulle mitään. Ota rohkeasti yhteyttä!

Avainsanat:

ISE 2024