“Paljonko maksaa uudet verkkosivut yritykselle?” Tähän kysymykseen törmää lähes päivittäin, kun puhutaan digimarkkinoinnista ja verkkosivujen roolista osana yritysten liiketoimintaa. Kysymys on siltä osin hiukan ongelmallinen, koska verkkosivujen hintaa ei voi määritellä ilman riittäviä tiedonjyväsiä.

Asiaa voisi verrata autoliikkeessä asioimiseen. Eihän kukaan marssi autokauppaan kysymään, että “paljonko auto maksaa?” Autokaupassa kun etsitään lukemattomien vaihtoehtojen joukosta sitä itselle parhaiten sopivaa ja kustannustehokasta ratkaisua. Tämä sama ajattelumalli pätee myös verkkosivujen hankintaan. Se, miten verkkosivujen hinta muodostuu, on pitkälti riippuvainen sille asetettujen vaatimusten lähtökohdista. Kun verkkosivuston hintaan vaikuttavat lukemattomat eri asiat, tämän seurauksena niiden hintahaitari on myös valtavan laaja.

Verkkosivuston hinta riippuu toteutuksen vaativuustasosta

Ammattimaisesti toteutettujen verkkosivustojen kustannusten peruslähtökohtana voitaisiin pitää hyvin yksinkertaista sivustoa, jossa työn tilaajalle toimitetaan vain tekninen toteutus. Tällainen hyvin simppeli kotisivutyyppinen ratkaisu voisi kustantaa noin 2000 €. Tätä halvemmat toteutukset ovat yleensä hyvin kankeita valmismalliratkaisuja tai aloittelevien devaajien harjoittelutöitä. Tällainen yksinkertainen ratkaisu voi sopia hyvin pienelle yrittäjälle, jonka toiminta ei ole erityisen riippuvainen verkkonäkyvyydestä ja digimarkkinoinnista.

Heikosti toteutettuun verkkosivustoon liittyvät ongelmat kuitenkin alkavat vähintään siinä vaiheessa, kun sivuston odotetaan toimivan tehokkaasti kaupallisessa mielessä. Koska verkkosivustot ovat usein kiinteä osa kaiken kokoisten yritysten toimintaa, on helppo ymmärtää, miksi niiden toteutuksella on myös suora yhteys markkinoinnin onnistumiselle.

Jotta verkkosivustolle annettuihin odotuksiin päästään, sen toteutuksen on oltava riittävällä ammattitaidolla tehty. Kun verkkosivuston toteutukseen liitetään mukaan syvällisempää suunnittelutyötä, sisällöntuotantoa tai esimerkiksi valokuvausta, on selvää, että kustannukset nousevat samassa suhteessa. Räätälöity työ maksaa ja alan ammattilaiset hinnoittelevat työnsä ammattitaidon sekä markkinoiden kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan.

Verkkosivusto tarvitsee ammattimaiset tekijät
Yritykselle räätälöity verkkosivusto on eräänlainen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusta

Ammattimainen verkkosivusto tarvitsee ammattimaiset tekijät

Koska verkkosivustojen toteuttamisessa tarvitaan hyvin erityyppisiä osaajia, on projektissa usein osallisena useita henkilöitä. Mukana voi olla esimerkiksi suunnittelijoita, graafikoita, sisällöntuottajia sekä tietysti itse verkkosivuston kehittäjiä. Kaikille näille ihmiselle on maksettava palkkaa omasta työstään ja tämä luonnollisesti näkyy myös verkkosivun lopullisissa kustannuksissa. Puhumattakaan tilanteesta, jossa sivustolle halutaan tuoda jotain erityisiä toiminnallisuuksia, joiden kehittämiseen kuluu paljon aikaa ja vaivaa.

Käytännössä asia menee niin, että mitä enemmän verkkosivuston tilaajalla on tarvetta yksilölliselle räätälöinnille, sitä suuremmat ovat verkkosivuston kustannukset. Verkkosivuja toteuttava palveluntarjoaja joutuu joka tapauksessa käyttämään aikaa suunnitteluun, tiedon keräämiseen sekä lopulliseen toteutukseen ja kaikki tämä maksaa.

Mitä haasteellisemmasta projektista on kyse, sitä enemmän sen parissa joudutaan työskentelemään. Tämän vuoksi ylärajaa verkkosivuston hinnoittelulle ei voi käytännössä antaa. Suurten toteutusten kohdalla kustannukset voivat nousta nopeasti kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin. Yleensä kuitenkin yrityksille toteutettujen verkkosivujen kustannukset pyörivät noin 5000 €–15 000 € välimaastossa.

Tein verkkosivut itse ja säästin. Vai säästinkö?

Nykyaikana kenenkään ei tarvitse olla mikään velho, että saa luotua itselleen omat kotisivut. Tässä on kuitenkin kyse vähän samasta ilmiöstä, kun yksi osaa piirtää paperille tikku-ukon ja toinen ihailtavaa taidetta. Silti monilla tuntuu olevan vaikeuksia mieltää, että verkkosivujen toteutuksissa on voi olla ihan oikeita eroja. Eli vaikka verkkosivun voi saada näkymään netissä hyvinkin vähällä vaivalla, on toteutuksen laatu yleensä sen mukaista.

Jos kyseessä on esimerkiksi jonkin voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tai seuran verkkosivut, ei verkkosivun laatu ole niin merkittävä asia, että siihen kannattaisi panostaa suuria summia rahaa. Tilanne on kuitenkin heti aivan toinen, jos puhutaan oikeasta liiketoiminnasta ja markkinoinnista.

Verkkosivu ei ole vain mikä tahansa “verkkosivu”, vaan niitä on olemassa hyviä, huonoja ja kaikkea siltä väliltä. Usein kuitenkin vielä tänäkin päivänä törmää verkkosivuihin, joiden toteutuksessa on ajettu pahasti metsään. Tämä johtuu usein siitä, että verkkosivua ei nähdä niin tärkeänä asiana yrityksen toiminnalle eikä siihen tämän vuoksi ole oltu innokkaita investoimaan rahaa. Joskus kyse voi olla myös puhtaasti kiireestä, jolloin vanhentuneen verkkosivuston uudistamiselle ei löydy aikaa ja motivaatiota.

Tällaisia yrityksiä löytyy markkinoilta lukematon määrä ja osa niistä saattaa pyörittää jopa merkittäviä talouslukuja. Näissä tapauksissa asiaan on kuitenkin tartuttava ennemmin tai myöhemmin, sillä heikot verkkosivustot alkavat väkisinkin heijastua yrityksen myynnin ja markkinoinnin tehoon.

Aikaisemmin vakavarainen yritys saattaakin alkaa menettää otettaan markkinoilta yllättävän nopeasti, kun äkillisesti muuttuvat tilanteet antavat selkeää kilpailuetua niille, joiden verkkosivustot ja digitaalinen markkinointi ovat ajan tasalla ja toimivat oikein. Samasta syystä verkkosivuja ei kannata mieltää miksikään muuttumattomaksi möykyksi, vaan kokonaisuudeksi, joka muuntautuu yrityksen ja tilanteiden mukana.

Itsetehdyt, vanhentuneet tai muuten rikkonaiset verkkosivut maksavat maltaita

Huonosti toimivat verkkosivut voivat käydä yrittäjälle kalliiksi. Ei välttämättä suoraan niiden toteutushetkellä, mutta välillisesti niiden toiminnan seurauksena. Verkkosivustojen ja digitaalisen markkinoinnin merkitys on muuttanut markkinoita siihen suuntaan, että niillä on aikaisempaa suurempia vaikutuksia suoraan yrityksen kilpailukykyyn. Tämä koskettaa käytännössä myös sellaisia yrityksiä, joiden toiminta ei liity internetiin.

Ihmiset, eli potentiaaliset asiakkaat, etsivät päivä päivältä enemmän tietoa ja vertailevat tuotteita suoraan helposti internetissä. Tämän seurauksena parhaat ja uskottavimmat sivustot saavat heidän huomionsa. Kääntäen tämän voisi nähdä niin, että nämä parhaat ja uskottavimmat sivustot vievät asiakkaat pois yrityksiltä, joiden verkkosivustot eivät ole niin hyviä ja uskottavia. Tässä kohtaa onkin helppo ymmärtää, miksi verkkosivustolla voi olla suuria vaikutuksia yrityksen imagoon, näkyvyyteen sekä myyntiin liittyen.

Digitalisaation myötä negatiiviset mielikuvat leviävät ihmisten keskuudessa myös aikaisempaa tehokkaammin. Jo olemassa olevaan asiakasmassaan ei myöskään kannata tuudittautua, sillä he eivät ole mitenkään pakotettuja olemaan asiakkaitasi vielä huomennakin.

Verkkosivujen laatu maksaa
Hyvä ammattilainen kuitenkin tietää mitä on tekemässä ja osaa näin löytää asiakkaan kannalta parhaan tavan toimia

Verkkosivujen laatu maksaa, mutta siitä kannattaa myös olla valmis maksamaan

Yritykselle räätälöity verkkosivusto on eräänlainen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusta. Usein markkinointi ohjaa asiakkaita verkkosivustolle ja vaikka se ei olisi suoraan markkinoinnin itsetarkoitus, ihmiset joka tapauksessa etsivät tietoa netistä liittyen mainostettuun tuotteeseen tai palveluun. Jos yrityksen verkkosivustoa ei ole tai se on huono, suuri osa maksetusta mainonnasta valuu varmasti hukkaan. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, että verkkosivusto on valtava voimavara osana yrityksen henkistä pääomaa. Samasta syystä verkkosivusto kannattaa olla mahdollisimman hyvin toteutettu ja siitä kannattaa olla valmis maksamaan.

Kun verkkosivuston toteuttaa ammattilainen, on selvää, että kustannukset ovat eri luokkaa kuin esimerkiksi yrittäjän veljenpojan toteuttamana. Hyvä ammattilainen kuitenkin tietää mitä on tekemässä ja osaa näin löytää asiakkaan kannalta parhaan tavan toimia. Ammattilaiset pyrkivät siihen, että teknisen toimivuuden lisäksi verkkosivusto lähettää halutun viestin ja toimii oikein myös myynnin työkaluna.

Kannattaa siis huomioida, että myös suunnittelutyö on aina laskutettavaa työtä ja tämä näkyy hinnoittelussa. Lopullinen verkkosivu on kuitenkin vain jäävuoren huippu siitä, mitä verkkosivuston suunnittelu on loppupelissä pitänyt sisällään. Suunnittelulla kuitenkin pyritään varmistamaan se, että verkkosivuston toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan tarpeisiin. Näin myös työn tilaaja välttää useita sellaisia sudenkuoppia, joita voisi tulla vastaan amatöörimäisten toteutusten kanssa. Tämän vuoksi vanha sanonta “Suutari pysyköön lestissään” pätee siis myös verkkosivujen toteutukseen eikä hyvää saa halvalla.

Olisiko jo aika uudistaa myös teidän yrityksenne vanhentuneet tai muuten heikosti toimivat verkkosivut? ISEn väki toteuttaa niin pienet kuin suuremmatkin verkkosivut vuosien kokemuksella kilpailukykyiseen hintaan. Pyydä tarjous tai kysy lisää!

Avainsanat:

ISE 2024