Asiakastarina: Automaatiolla kuumailmapallolentojen myynti yläilmoihin

Kokemuslento Oy on kotimainen yritys, joka tarjoaa kuumailmapallolentoja eri puolilla Suomea. Kokemuslento halusi tehostaa toimintaansa ja parantaa asiakaskokemusta automatisoimalla kuumailmapallolentojen myynti-, varaus- ja hallintaprosessit sekä asiakasviestinnän.

Kokemuslento päätti kehittää automatisoidun järjestelmän, joka tuo kaiken lentoihin liittyvän tiedon ja toiminnot yhdelle selkeälle alustalle. Tämä mahdollistaa lentojen myynnin, varaukset, lahjakorttien hallinnan, monikanavaisen asiakasviestinnän ja monia muita toimintoja keskitetysti yhdestä paikasta.

Aikaisemmin kaikki lentoihin liittyvä oli hoidettu hajautetusti eri alustoilla ja työkaluilla (mm. Excel, OneDrive, Outlook) ja tämä aiheutti toiminnan kasvaessa ajanhukkaa ja suuren määrän turhaa työtä. Arviomme mukaan noin 90 % suomalaisista yrityksistä toimii kutakuinkin mainitulla tavalla, ja tähän olemme tuomassa pikkuhiljaa muutosta.

Tässä vaiheessa ISEn porukka liittyi mukaan projektiin ja aloimme yhdessä kehittää lennonhallintajärjestelmää työnimellä Kuumatic.

Yhteistyö Kokemuslennon kanssa sujui erinomaisesti järjestelmän kehityksen aikana. Yrityksen edustajat olivat aktiivisesti mukana prosessissa, mikä mahdollisti tehokkaan ja sujuvan kommunikaation ja työnkulun. Heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa kuumailmapallolentojen alalta oli korvaamaton resurssi, joka auttoi meitä ymmärtämään paremmin heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.

Nyt Kuumaticilla hoituvat lukuisat toiminnot, jotka ennen vaativat manuaalista työtä ja useita eri työkaluja ja työvaiheita. Alla lyhyesti kuvailtuna muutamia Kuumaticin tärkeimpiä ominaisuuksia:

Lentojen varaukset ja myynti verkkokaupassa

Integroitu lentokalenteri ja verkkokauppa mahdollistavat asiakkaalle helpon tavan varata ja ostaa kuumailmapallolento itselle tai lahjaksi. Kuumaticin puolella kaikki tilaukset, varaukset ja tiedustelut ovat hallittavissa kätevästi yhdessä näkymässä.

Lahjakortit

Järjestelmä mahdollistaa asiakkaalle lahjakortin ostamisen ja Kokemuslennolle lahjakorttien hallinnan, mm lahjakortin koodin haku, lahjakortin tietojen muokkaus, varauksen varmistamisen, lahjakortin poistamisen sekä muita toimintoja.

Kuumailmapallolentojen hallinta

Tämä on Kuumaticin ydintoimintoja, jolla Kokemuslento voi hallita lentoja varsin kattavasti. Se sisältää vapaasti käsiteltäviä tietoja lennoista, kuten paikkakunnasta, työvuorossa olevasta henkilökunnasta, käytettävästä kalustosta, paikkamäärästä, ajankohdasta, painorajasta, näkyvyydestä, jonotuksesta, lennon tyypistä ja muista lisätiedoista sekä lentoraporteista. Data siirtyy tänne pääosin automaattisesti eri lähteistä, kuten esimerkiksi verkkokaupasta. Myös henkilökunnan työvuorolistat lähetetään järjestelmästä automaattisesti.

Asiakasviestintä tekstiviesteillä ja sähköpostilla

Automaattiset ilmoitukset, kuten lennon peruutuksesta ilmoittaminen, vapauttavat henkilökunnan aikaa muille tehtäville, kun taas viestien generointi ja lähettäminen suoraan järjestelmästä tekevät asiakasviestinnästä sujuvampaa ja tehokkaampaa. Lisäksi automaattiset muistutukset ja tuplalähetyksen estot varmistavat, että asiakkaat saavat tarvittavat tiedot ilman, että he saavat saman viestin useita kertoja. Kuumatic käyttää tekstiviestitoiminnoissa Ryhmätekstiviestit.fi -palvelun integroitua versiota.

Miten automatisointiprojekti sujui?

Kokemuslento on ollut erittäin tyytyväinen järjestelmään. Se on tehostanut heidän toimintaansa merkittävästi ja mahdollistanut liiketoiminnan automatisoinnin uudella, innovatiivisella tavalla. Järjestelmä on vähentänyt manuaalista työtä, parantanut tiedonhallintaa ja lisännyt yrityksen kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Ville Kajala – Kokemuslento Oy

Oli mukavaa huomata, että meitä aidosti kuunneltiin ja toiveemme otettiin kokonaisvaltaisesti huomioon. Erittäin nopea reagointi pieniin ja suuriin asioihin on positiivisesti yllättänyt meidät. ISE omaksui myös toimialan erityispiirteet hienosti ja hyviä kehitysehdotuksia sateli. Olemme saaneet automatisoitua enemmän toimintoja kuin mitä aluksi ajattelimme pystyvämme.

Järjestelmän avulla Kokemuslento on pystynyt parantamaan myös asiakaskokemusta tarjoamalla ajantasaiset ja tarkat tiedot lennoista sekä sähköpostitse että tekstiviestitse. Tämä on lisännyt asiakkaiden luottamusta ja tyytyväisyyttä palveluun. Asiakastyytyväisyyttä Kokemuslento mittaa kehittämämme Kokemusmittari.fi palvelun avulla.

Lisäksi järjestelmän automaatio on vapauttanut yrityksen henkilöstön aikaa keskittyä olennaisiin tehtäviin, kuten asiakaspalveluun ja lennonjärjestelyihin sen sijaan, että aikaa kuluisi rutiininomaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Tämä on johtanut parempaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

Kokemuslento on myös arvostanut järjestelmän joustavuutta ja mukautettavuutta. He ovat voineet räätälöidä järjestelmän toimintoja omien tarpeidensa mukaan, mikä on mahdollistanut järjestelmän saumattoman integroinnin heidän aikaisempiin toimintatapoihinsa.

Yhteistyömme on ollut hedelmällistä ja molemminpuolisesti hyödyllistä. Olemme oppineet paljon kuumailmapallolentojen alalta ja olemme iloisia voidessamme tukea Kokemuslennon liiketoiminnan automatisointia ja tehostamista. Yhteistyömme jatkuu ja järjestelmää parannellaan ja jatkokehitetään edelleen.

Lue myös

Kokemuslento Kauppalehdessä (tilaajille)

Kokemuslento Oy

Projektissa hyödynnetyt palvelumme:

Sovelluskehitys ja räätälöidyt SaaS-ratkaisut l Verkkokauppa l Verkkosivusto Integraatio l Asiakastyytyväisyyden mittaus l Ryhmätekstiviestit l Digimarkkinointi l Graafinen suunnittelu

ISE 2024