Hakusanamainonta DuckDuckGossa

Vuosien varrella Googlea on kritisoitu siitä, että se kerää tarpeettoman paljon tietoa käyttäjistään. Tämä on lisännyt yksityisyydensuojaan panostavan DuckDuckGo-hakukoneen suosiota.

Google on edelleen hakukoneista ylivoimaisesti käytetyin; sen markkinaosuus oli vuonna 2020 maailmanlaajuisesti yli 91 %. Google ei kuitenkaan ole ainoa hakukone, vaan sen kilpailijoita ovat esimerkiksi Bing, Yahoo! sekä DuckDuckGo. Näiden muiden hakukoneiden prosenttiosuudet markkinoista saattavat tuntua mitättömiltä, mutta puolikas prosenttikin tarkoittaa jo suurta ihmismäärää, kun puhutaan kaikista maailman käyttäjistä.

Hakukoneiden markkinaosuudet vuonna 2020:

SUOMESSAKOKO MAAILMASSA
HakukoneProsenttiosuusHakukoneProsenttiosuus
Google95.63 %Google91.38 %
Bing2.55 %Bing2.69 %
Yahoo!0.77 %Yahoo!1.46 %
DuckDuckGo0.66 %Baidu1.36 %
YANDEX RU0.21 %YANDEX1.00 %
Ecosia0.08 %DuckDuckGo0.06 %

Erityisesti DuckDuckGon kannatus on viime vuosina ollut kasvussa ja tammikuussa 2021 DuckDuckGo pääsi otsikoihin tehtyään päivittäisen hakuennätyksensä (yli 100 milj. hakua).

Miten DuckDuckGo eroaa Googlesta?

DuckDuckGon lisääntynyttä suosiota on selitetty esimerkiksi sillä, että tietoisuus Googlen keräämästä tietomäärästä on kasvanut ja DuckDuckGo on julkisesti pyrkinyt erottautumaan kilpailijoistaan tarjoamalla vahvaa yksityisyydensuojaa.

DuckDuckGon mukaan he eivät koskaan kerää, säilytä tai jaa käyttäjiensä henkilökohtaisia tietoja, joten jokainen käyttökerta on ikään kuin ensimmäinen. DuckDuckGo on jopa ilmoittanut, etteivät he edes tiedä, kuinka monta käyttäjää hakukoneella tarkalleen ottaen on. Käyttäjän kannalta tämä tarkoittaa sitä, ettei personointia käytetä lainkaan hakutuloksissa tai mainoksissa.

Vahva yksityisyydensuoja ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö DuckDuckGo pyrkisi voittoa tuottavaan toimintaan. DuckDuckGo on itseasiassa avoimesti kaupallinen yritys, jonka tuotto tulee pääasiassa hakusanamainonnasta. DuckDuckGon mukaan hakusanamainonta ei kuitenkaan vaadi personointia tai tietojen keräystä, sillä mainonta perustuu sen hetkiseen hakuun eikä käyttäjien aiempiin toimintoihin. Jos käyttäjä esimerkiksi hakee kelloa, hänelle näytetään kelloon liittyviä mainoksia. Hakusanamainonta on siis mahdollista myös DuckDuckGossa.

Kannattaako DuckDuckGossa mainostaa?

Tällä hetkellä DuckDuckGon markkinaosuus on Googleen verrattuna lähes olematon, mutta DuckDuckGon liikenteessä on viime vuosina ollut selkeää kasvua. Vuosien 2018 ja 2020 välillä liikenteen määrä on noussut reilusta 9 miljardista 23 miljardiin. Voidaankin olettaa, että tulevaisuudessa DuckDuckGon merkitys tulee kasvamaan.

Lisäksi DuckDuckGon hakusanamainonnassa on muutamia etuja verrattuna Googlen hakusanamainontaan:

  • Mainonnassa on vähemmän kilpailua kuin Googlen puolella, mikä tarkoittaa myös halvempia hintoja.
  • DuckDuckGo pyrkii pitämään mainokset minimissään, joten mainokset eivät huku mainosmassaan yhtä herkästi.
  • ROI on sama tai jopa parempi kuin Google Adsin puolella.

Kun harkitset mainostavasi vaihtoehtoisissa hakukoneissa, kannattaa pohtia, ovatko asiakkaasi siellä. Kiinnostaako asiakkaitasi yksityisyys ja tietosuojaan liittyvät asiat? Haluavatko asiakkaasi etsiä tietoa alasi palveluista anonyymisti? Markkinoinnissa voi olla potentiaalia erityisesti sensitiivisissä aiheissa.

Kannattaa myös harkita, sopiiko yrityksesi mainostyyli kyseiseen hakukoneeseen. Muiden hakukoneiden käyttäjät ovat todennäköisesti siirtyneet käyttämään DuckDuckGota paetakseen jatkuvaa seurantaa, hyökkäävää mainostusta ja yksityisyyden häirintää. Aggressiivinen, klikkejä tavoitteleva mainostapa ei siis välttämättä toimi läheskään yhtä tehokkaasti kuin Google Adsissa.

Kuinka mainostaa DuckDuckGossa?

DuckDuckGo on Microsoftin kumppani ja sen mainonta tapahtuu Microsoft Advertisingin (ennen Bing Ads) käyttöliittymässä. Käytännössä Microsoft Advertising toimii samalla periaatteella kuin Google Ads. Avainsanojen avulla määritetään, milloin mainos näkyy ja mainoksista maksetaan PPC-mallin mukaan eli vain silloin, kun joku klikkaa mainosta.

DuckDuckGo mainonnan sijainti
DuckDuckGossa mainokset näkyvät hyvin pitkälle samalla tavalla kuin Googlen hakutulossivulla.

Mainoksen luominen Microsoft Avertisingissa:

Microsoft advertising -kampanja
Microsoft Advertising kampanjan luominen

Kun olet luonut kampanjan ja mainosryhmän, voit luoda mainoksia. Valitse mainostyyppi ja lisää otsikko sekä tekstiä mainokseesi.

Microsoft advertising - valitse mainostyyppi
Mainoksen luominen Microsoft Advertisingissa vastaa mainoksen luomista Google Adsissa.
Microsoft advertising -mainos
Kun olet lisännyt tarvittavat elementit mainokseesi, tallenna se ja lisää maksutietosi, niin mainostaminen voi alkaa.

Lähtökohtaisesti mainokset näkyvät kaikissa Microsoft Advertisingin kanavissa, DuckDuckGo mukaan lukien. Jos haluat tarkistaa, näkyykö mainoksesi varmasti kaikissa kanavissa, mene mainosryhmäsi asetuksiin (settings) ja etsi kohta Advanced ad group settings > Other settings > Ad distribution.

Microsoft advertising DuckDuckGo
All search network tarkoittaa, että mainoksesi näkyy kaikissa Microsoft Advertisingin kanavissa.

Jos haluat, että mainos näkyy ainoastaan DuckDuckGossa, tulee sinun valita kohta ”Bing, AOL, and Yahoo syndicated partners only.” Tämän jälkeen joudut vielä manuaalisesti lisäämään samalla sivulla löytyvälle estolistalle (kohta exclusions) ne Microsoftin syndikoidut kumppanit, joiden kanavissa et halua mainostaa. Lue lisää muiden hakukoneiden poistamisesta täältä.

Tarvitseko apua DuckDuckGo-mainonnan kanssa? Ota yhteyttä Iseen, ja laitetaan tuloksellinen mainonta käyntiin!

Miksi sisältömarkkinointiin kannattaa panostaa?

Sisältöä ei aina osata ajatella osana markkinointia, vaikka totuus on, että usein sivuston menestyminen jää kiinni juuri sisältömarkkinoinnista.

Sisältömarkkinoinnin tärkeyttä on hehkutettu jo useamman vuoden ajan, mutta yhä löytyy yrityksiä, joille sen merkitys ei ole avautunut. Monesti nämä yritykset uskovat, että kunhan heillä on teknisesti hyvin toimivat ja visuaalisesti kauniit verkkosivut, niin kaikki on kunnossa. Sitten ihmetellään, miksei sivustolla käy kukaan ja miksei liidejä tai ostoja synny halutulla tavalla.

Alussa voi kestää jonkin aikaa ennen kuin sisältömarkkinoinnin vaikutukset tulevat näkyviin, mutta pitkällä tähtäimellä sisällöntuotantoon käytetty aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Miksi näin on?

Hakukoneet arvostavat sisältöä

Uudet kävijät tulevat sivustolle yleensä hakukoneiden kautta. Tässä vaiheessa käyttäjä itse pyrkii tietoisesti etsimään ongelmaansa ratkaisua jollakin tietyllä hakusanalla. Hakukoneet puolestaan pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen näiden toiveita vastaavia hakutuloksia eli sivuja, jotka vastaavat käyttäjien kysymyksiin.

Sisältömarkkinointi - hakukoneoptimointi
Usein käyttäjät etsivät ratkaisua johonkin ongelmaan, ja hakukoneet pyrkivät viemään käyttäjät ratkaisua vastaavan sivun luokse.

Monimutkaisten algoritmien avulla Google ja muut hakukoneet arvioivat, kuinka hyvin sivut vastaavat annettua aihetta, ja päättävät sen mukaan, miten hakutulokset järjestetään. Suurin osa käyttäjistä luottaa Googlen ja muiden hakukoneiden antamiin arvioihin ja klikkaa todennäköisesti kärkisijan sivuihin.

Miten hakukoneet sitten arvioivat sivuja? Hakukoneiden algoritmit koostuvat sadoista eri kriteereistä ja niitä muutetaan jatkuvasti. Tuskin kukaan siis tietää täsmälleen kaikkia osatekijöitä, mutta se tiedetään, että sivun sisältö vaikuttaa ratkaisevasti. Sivuston tekniset ominaisuudet ovat toki tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on se, että sivustolta löytyy aiheeseen liittyvää sisältöä.

Sisältö auttaakin hakukonenäkyvyyden parantamisessa monella tapaa:

  • Kun sisältöä tuotetaan aiheen ympäriltä runsaasti, voidaan lisätä niiden hakusanojen määrä, joilla sivusto löytyy hakukoneista. Vaikka yksi artikkeli tai aihe ei toisikaan tuhansia kävijöitä sivulle, eri sisällöt tuovat kävijöitä yhteensä jo huomattavasti.
  • Google arvostaa ulkoisia linkkejä, varsinkin, jos ne tulevat laadukkailta sivuilta. Ulkoisia linkkejä ei kuitenkaan pysty haalimalla haalia, vaan juuri laadukas sisältö saa ihmiset linkkailemaan sivustollesi.
  • Hakukoneet arvostavat sitä, että sivuillasi pysytään pidempään. Jos henkilö poistuu sivustolta nopeasti, hakukoneet tulkitsevat sivut huonoksi ratkaisuksi hakusanaan ja sijoitus hakutuloksissa saattaa pudota. Toisaalta, kun sisältöön panostetaan, kävijät saattavat viihtyä sivuilla pitkäänkin.

Hyvä sisältö kiinnostaa ihmisiä

Sisältöä tehtäessä kannattaa aina muistaa, että sisältö tehdään nimenomaan ihmisiä varten. Google ja muut hakukoneet huomaavat kyllä, jos hakusanoja on vain yritetty pakottaa tekstin sekaan eikä lisäarvoa ole oikeasti mietitty. Myös kävijät arvioivat sivua kriittisesti, ja jos se ei tarjoa heille sitä, mitä he etsivät, he todennäköisesti poistuvat sivulta välittömästi.

Hyvä sisältö toimii myös yrityksen käyntikorttina. Se kertoo potentiaalisille asiakkaille yrityksen asiantuntijuudesta ja siitä, millaista hyötyä yritys voi heille tarjota. Lisäksi sisäisten linkkien ja toimintakehotteiden (CTA-nappuloiden) avulla asiakkaita voidaan johdattaa yhä pidemmälle sivustolla aina ostopäätökseen tai yhteydenottoon asti. Laadukas sisältö onkin osa nykyaikaista markkinointi- ja myyntiprosessia.

Sisältömarkkinointi on halpaa

Hyvä sisältö markkinoi itse itseään. Siinä on käytetty kiinnostavia hakusanoja, se on tarpeeksi laaja ja se vastaa hakijan kysymykseen osuvasti. Näin se nousee ylös hakukoneiden listauksissa ja houkuttelee orgaanista liikennettä sivustolle ilmaiseksi.

Parasta tässä on se, että julkaisun jälkeen sisältömarkkinointi ei juurikaan vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä. Muunlaista markkinointia joutuu yleensä vähintäänkin tarkkailemaan, ja kävijävirta loppuu, kun markkinointia ei enää jatketa aktiivisesti. Sisältömarkkinointi puolestaan voi houkutella kävijöitä vuodesta toiseen, sillä sitä ei samalla tavalla voi pysäyttää.

Kaikesta tehokkuudestaan huolimatta sisältömarkkinointi ei kuitenkaan korvaa muita markkinoinnin keinoja, sillä parhaan lopputuloksen saa yhdistämällä eri markkinointitavat toisiinsa. Sisältöä kannattaa esimerkiksi tuoda uusien potentiaalisten asiakkaiden piiriin sosiaalisessa mediassa. Toisaalta maksetussa mainonnassa sisältö voi toimia kustannustehokkaana houkuttimena, sillä moni klikkaa kiinnostaviin artikkeleihin helpommin kuin tuntemattoman yrityksen etusivulle.

Miten laadukasta sisältöä tuotetaan?

Sisällön puuttuminen voi olla yritykselle kohtalokasta. Pahimmassa tapauksessa kävijät eivät löydä verkkosivustolle ollenkaan, ja nekin, jotka sinne eksyvät, poistuvat sivustolta välittömästi. Toisaalta sisältömarkkinointiin panostaminen voi tuoda kustannustehokkaasti uusia kävijöitä sivustolle vuodesta toiseen. Sisältö on siis tärkeää, mutta ikävä kyllä sitäkään ei synny itsestään.

Sisällöntekeminen sinänsä voi olla helppoa, varsinkin, jos aihe on lähellä sydäntä ja siitä on paljon kerrottavaa. Sisältömarkkinoinnille kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa ja sopia selkeästi siitä, kuka on vastuussa sen tekemisestä. Muuten käy helposti niin, että suurista suunnitelmista huolimatta sisältöä ei vain synny. Jos aikaa on mahdotonta järjestää muilta töiltä, kannattaa harkita sisältömarkkinoinnin ulkoistamista. Me Isellä näemme sisältömarkkinoinnin luonnollisena osana digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta ja otammekin sisältömarkkinointinne haltuun enemmän kuin mielellämme. Osaava tiimimme pystyy kirjoittamaan asiantuntijatekstiä tavoitteellisesti ja ymmärrettävästi – oli aihe sitten mikä tahansa.

Toisinaan yrityksiä mietityttää, voiko ulkopuolinen tuottaa sisältöä vakuuttavasti heidän erityisosaamisestaan. Totuus kuitenkin on, että usein juuri ulkopuolisen on helpompi kertoa aiheesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yleensä sisällön kohderyhmänä ovat nimittäin alan asiantuntijoiden sijaan yrityksen asiakkaat. Ne asiat, joita ammattilaiset saattavat pitää itsestäänselvyyksinä voivat olla juuri niitä asioita, joihin sisällössä kannattaisi pureutua.

Jos tarvitsette apua sisältömarkkinoinnissa tai sisällön tuottamisessa, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Toimiiko digitaalinen markkinointi? Lyhyt vastaus: Toimii!

Digitaalinen markkinointi on iso juttu, ja jos kilpailijasi tekevät sitä, niin todennäköisesti sinunkin kannattaisi. Digitaalinen markkinointi nimittäin toimii ja vieläpä lähes aina paremmin ja edullisemmin mitä muut markkinoinnin muodot.

Ostajat ovat jo verkossa, ja jos sinä et ole, menetät luultavasti kauppaa. Olisikin siis suorastaan typerää ylenkatsoa digitaalisen markkinoinnin tuomia mahdollisuuksia. Kaikkea ei digitaalisesta markkinoinnista tarvitse tietää, kunhan ymmärtää, että siinä missä digitaalisen markkinoinnin käyttö voi auttaa yritystäsi, voi sen käyttämättä jättäminen myös vahingoittaa liiketoimintaasi.

Lähtökohtana voidaankin jo heti alussa todeta, että digitaalisesta markkinoinnista eivät hyödy vain ne, joiden liiketoiminta tapahtuu verkossa vaan siitä voi olla hyötyä ihan jokaiselle yritykselle. Vaikka myytävä tuote tai palvelu ostettaisiin tosielämässä kasvotusten, on ennalta tapahtunut mainostaminen todennäköisesti vaikuttanut ostopäätökseen. Ja tämän takia markkinointiin myös törmää kaikkialla. Digitaalinen markkinointi kuitenkin eroaa muusta markkinoinnista siten, että se on paitsi halpaa myös tehokasta!

On myös itsestään selvää, että koska kaikki yritykset tarvitsevat kuitenkin jotain markkinointia, ei digitaalinen markkinointi ole tässä mielessä mikään sivuseikka. Monella toimialalla digitaalinen markkinointi on nimittäin jo valmiiksi täysi välttämättömyys eikä sen merkittävyys tule ainakaan vähenemään. Tästä syystä digitaalinen markkinointi kannattaa nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena. Ja jos siitä haluaa saada kaiken irti, tärkeintä on ymmärtää, mitä digitaalinen markkinointi oikeastaan on ja miten se voisi auttaa juuri sinun yritystäsi.

Mitä digitaalinen markkinointi on ja miten hyvin se toimii
Digitaalisen markkinoinnin avulla voidaan kohdentaa todella tarkasti, joten yleensä ongelmana ei ole oikean yleisön tavoittaminen, vaan kilpailijoista erottautuminen.

Mitä digitaalinen markkinointi on, ja miten hyvin se toimii?

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkin muun asian houkuttelevuutta verkon välityksellä. Markkinoinnin toimivuus taas riippuu pitkälti siitä, mitä markkinoidaan ja miten hyvin markkinointi toteutetaan. Lähtökohtaisesti se kuitenkin toimii hyvin, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja markkinointia optimoidaan testaamalla.

Siitä, miten digitaalinen markkinointi määritellään tarkemmin, on olemassa useita näkemyksiä. Pääasiassa digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan maksettua hakukone- ja somemainontaa, sisältömarkkinointia, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median käyttöä sekä kaikkien näiden yhdistelmiä. Usein sen keskiössä toimii yrityksen verkkosivusto, jolla voi olla suuri merkitys kaikkeen, mutta tämä ei ole mikään välttämättömyys.

Perusajatuksena digitaalisessa markkinoinnissa on se, että hyvin toteutettu markkinointi toimii myös yrityksen kannalta tuottavalla tavalla. Tämä vaatii tietenkin hieman perehtymistä ja suunnittelua. Alkuun pääsee, kun miettii oman tuotteen tai palvelun ostamista ja kohderyhmää. Digitaalisen markkinoinnin avulla markkinointia voidaan kohdentaa todella tarkasti, joten yleensä ongelmana ei ole oikean yleisön tavoittaminen vaan kilpailijoista erottautuminen.

Kun mietitään, miten digitaalinen markkinointi toimisi juuri sinun yrityksesi kohdalla, ei kannata keskittyä siihen, liittyvätkö yrityksesi palvelut tai tuotteet internetiin. Tärkeämpää on tunnistaa, millä tavoin digitaalinen markkinointi voisi auttaa yrityksesi liiketoiminnassa. Voisi jopa väittää, että hyvin harvalla yrityksellä digitaalinen markkinointi ei toimisi ollenkaan. Digitaalisesta markkinoinnista on varmasti apua, kunhan sitä osaa hyödyntää oikein.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja tavoitteet

Digitaalinen markkinointi on aiheena hyvin laaja, joten ensimmäisenä kannattaa pysähtyä miettimään, mitä markkinoinnilla oikeastaan halutaan saavuttaa. Helppo vastaus on tietenkin, että myyntiä, mutta nyt kyse ei ole siitä. Kyse onkin enemmän siitä, miten. Halutaanko ihmisiä ohjata verkkosivustolle? Mitä heidän odotetaan tekevän siellä? Halutaanko ihmisiä ohjata käymään jossain? Vai soittamaan? Mitä sitten tapahtuu, jos mitään näistä ei tapahdu? Ja mitä sitten tehdään, kun haluttu toiminto tapahtuukin?

Yleensä digitaalisen markkinoinnin avulla tehdään tunnettuuden lisäämiseen tähtäävää brändimainontaa. Sopivan tilaisuuden tullen myös suoraan kauppaan tähtäävä markkinointi on tehokasta, etenkin jos tuote tai palvelu on helposti ostettavissa. Jos mainostettava asia liittyy jotenkin paikallisuuteen, on tärkeää olla näkyvillä erityisesti silloin, kun potentiaalinen asiakas on lähettyvillä. Hyvällä sisältömarkkinoinnilla taas voidaan tarjota asiantuntemusta, joka puolestaan rakentaa luottamusta yritystä kohtaan.

Yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin menetelmistä on usein kuitenkin kohdennettu hakukonemainonta. Ihmiset etsivät tietoa ja puntaroivat ostopäätöksiään netissä enemmän kuin koskaan ennen, ja kohdennetun hakukonemainonnan avulla asioita pystytään mainostamaan juuri silloin, kun potentiaalinen asiakas on itse aktiivisesti etsimässä tiettyä tuotetta tai palvelua. Näin digitaalinen markkinointi voi tarjota ratkaisun kuluttajan ongelmaan ilman, että se edes tuntuu markkinoinnilta.

Digitaalisen markkinoinnin tehokas hyödyntäminen ei siis todellakaan aina tarkoita sitä, että yrityksellä pitäisi olla jokin verkkokauppa ja sinne sopivaa myytävää, jota sitten mainostettaisiin vaikkapa somessa. Kyse on pikemminkin siitä, että potentiaalinen asiakaskunta käyttää teknologiaa, jolle voidaan kohdentaa digitaalista markkinointia. Tästä syystä ne yritykset, jotka hallitsevat teknologiat, menetelmät ja kulutustottumusten muutokset, pärjäävät yleensä myös parhaiten. Toimialasta riippumatta!

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja tavoitteet
Digitaalinen markkinointi ei tarjoa pelkästään uskomattoman paljon erilaisia menetelmiä, vaan myös mahdollisuuden kokeilla niitä varsin kustannustehokkaalla tavalla.

Mitä digitaalisen markkinoinnin keinoja pitäisi käyttää?

Usein digitaalisen markkinoinnin perustana voidaan pitää hyvää verkkosivustoa, johon ohjataan liikennettä somesta, hakukoneista sekä maksetuista mainoksista. Vaikka varsinainen tuote myytäisiin kivijalkaliikkeessä, on verkkosivustolle ohjattu asiakas nyt käsissäsi ja voit esitellä hänelle tuotteitasi ilman kilpailua. 

Verkkosivustosi pitää huolen siitä, että haluttu viesti menee perille. Ja jos käyttäjä lähtee verkkosivustolta, voidaan häntä tavoitella esimerkiksi Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla.

Viisainta olisi aluksi rauhallisesti perehtyä itselle parhaiten sopiviin digitaalisen markkinoinnin menetelmiin ja sitten vähitellen testailemalla kehittää niistä paremmin toimivia. Sitten kun yksi asia on hyvin hallussa, voidaan siirtyä seuraavan kimppuun. Se onkin yksi digitaalisen markkinoinnin hienouksista; riskit ovat suhteellisen pieniä, sillä markkinointia voi hallita reaaliajassa ja sitä voi myös säätää tilanteen mukaan. Markkinointiin voisi toki upottaa rahaa vaikka kuinka paljon, mutta se ei yksinkertaisesti ole järkevää.

Digitaalinen markkinointi ei tarjoa pelkästään uskomattoman paljon erilaisia menetelmiä, vaan myös mahdollisuuden kokeilla niitä varsin kustannustehokkaalla tavalla. Harvoin nimittäin kaikki toimii heti alkumetreillä täydellisesti. Digitaalisen markkinoinnin avulla ongelmien tunnistaminen on kuitenkin varsin helppoa, sillä markkinoinnista vapautuvaa dataa on saatavilla hyvinkin nopealla aikataululla. Dataa tulkitsemalla voidaan tehdä päätelmiä mainonnan tehokkuudesta, kohderyhmistä sekä esimerkiksi laskeutumissivun laadusta. Ja näiden tietojen avulla markkinointia voidaan sitten kehittää yhä tuottavammaksi.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että monet asiat, kuten verkkosivuston sisältö sekä yrityksen aikaisempi tunnettuus, voivat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi mainonnan kustannuksiin. Tämän vuoksi kannattaa panostaa suunnitelmallisuuteen, laatuun ja uskottavuuteen. Kaikki eri osa-alueet tukevat tällöin toinen toisiaan ja todennäköisyydet markkinoinnin onnistumiselle ovat huomattavasti suuremmat.

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitat ostajat oikealla hetkellä

Myyntitapahtuman loppuunsaattaminen on huomattavasti todennäköisempää, kun kuluttaja on tutustunut yrityksen tuotteisiin ja imagoon ennalta. Ihmiset tekevät ostopäätöksiä usein alitajuisten tunteiden varassa, minkä vuoksi ihmisten mielikuviin voidaan vaikuttaa jo kauan ennen varsinaista myyntitapahtumaa. Varsinkin suuremmat yritykset tietävät, että jo yrityksen nimen tai logon tunnistaminen voi tuoda heille myyntiä.

Lisäksi runsas näkyvyys luottamusta ja luo kuvaa tuotteen tai palvelun suosiosta. Asia on tietysti siinä mielessä paradoksaalinen, että pelkkä tunnettuus ja tähän pyrkivä mainonta ei vielä itsessään ole mikään todiste palvelun tai tuotteen laadusta. Tunnettuus kuitenkin tutkitusti toimii, minkä vuoksi brändimainonta on niin monen yrityksen pääasiallinen markkinointistrategia.

Tässä suhteessa digitaalinen markkinointi vie asiaa kuitenkin vielä pidemmälle. Kun tunnettuuteen tähtäävää mainontaa voidaan kohdentaa erittäin tarkasti kaikista potentiaalisimmille henkilöille, ei markkinoinnin sisällön ja kohdentamisen kanssa tarvitse tehdä kompromisseja. Samaa asiaa voidaan myös mainostaa eri kohderyhmille varsin erityyppisillä tyyleillä ja sisällöillä.

Digitaalinen markkinointi tarjoaa myös varsin monipuolisen kattauksen menetelmiä, joilla potentiaalisen ostajapersoonan alitajuntaan voidaan vaikuttaa pikkuhiljaa, jo ennen kuin henkilö on varsinaisesti edes ostamassa haluttua tuotetta tai palvelua. Tästä syntyy eräänlainen harkinnan olotila, jolloin ihminen saattaa jo antaa mielessään mahdollisuuden tuotteelle tai palvelulle. Kun potentiaalista ostajapersoonaa on lämmitelty valmiiksi, voidaan hänelle kohdistaa sopivaa mainontaa heti, kun hän toimittaa haluttuja toimintoja verkossa.

Varsinkin hyvän sisältömarkkinoinnin herättämien ajatusten ja oivallusten myötä potentiaalinen ostaja saattaa aidosti arvostaa kyseistä tuotetta, palvelua tai yritystä. Ja kun oikea hetki koittaa, hän myös haluaa todennäköisemmin ostaa kyseisen tuotteen. Tällöin myös digitaalisen markkinoinnin voimat tulevat tehokäyttöön.

Digitaalisen markkinoinnin avulla tavoitat ostajat oikealla hetkellä
Varsinkin hyvän sisältömarkkinoinnin herättämien ajatusten ja oivallusten myötä potentiaalinen ostaja saattaa aidosti arvostaa kyseistä tuotetta, palvelua tai yritystä.

Miksi kaikki eivät sitten vielä käytä digitaalista markkinointia?

Digitaalinen markkinointi pitää sisällään niin paljon potentiaalia, että on vaikea ymmärtää, miksi joku ei haluaisi käyttää edes jotain sen osa-alueista. Silti vielä tänäkin päivänä moni yritys tuntuu jotenkin pelkäävän ja vierastavan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Yllättävän usein kuulee jopa, että yritys ei usko tarvitsevansa edes verkkosivustoa, koska asiakaskunta ei käytä internetiä. Totuus kuitenkin on, että vielä useammin kuulee tarinoita, joissa kuluttaja on jättänyt tilauksen tekemättä juuri siksi, ettei yrityksellä ollut edes verkkosivustoa.

Kun jokin yritys ei halua tai ole valmis ottamaan käyttöön digitaalisen markkinoinnin keinoja, on kysymys usein vanhoihin malleihin ja käsityksiin juurtumisesta eikä asioita nähdä laatikon ulkopuolelta. Toisinaan taas yritykset ovat saattaneet kokeilla jotain, mutta tulokset eivät ole olleet hyviä. Siinä tapauksessa digitaalinen markkinointi on joko toteutettu väärin tai palvelu ei yksinkertaisesti mene kaupaksi.

On tietenkin jokaisen yrityksen oma valinta, halutaanko näistä markkinoista jättäytyä pois. Tämä saattaa olla jonkin toisen yrityksen onni, sillä se voi tuoda ylimääräisen markkinaraon. Jos toimiala on hyvin rajattu esimerkiksi alueellisesti, voi digitaalista markkinointi käyttää aggressiivisesti tuon yrityksen asiakkaiden houkutteluun.

Useimmiten kilpailutilanne on kuitenkin tietyllä tapaa tasapainossa eikä yksittäinen yritys kykene ottamaan koko tilaa haltuunsa. Tällöin myös pienemmille yrityksille jää hyvin mahdollisuuksia olla esillä.

Haluaisitko sinä toteuttaa toimivaa digitaalista markkinointia?

Digitaalinen markkinointi toimii todistetusti. Se myös tarjoaa valtavan kattauksen erilaisia menetelmiä sekä näiden yhdistelmiä, joista voidaan muokata sopiva strategia lähes minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Vaikka perusasiat eivät olekaan kovin monimutkaisia, voi kiire tai pelko epäonnistumisesta vähentää rohkeutta valjastaa uusia markkinointitapoja käyttöön. Tässä tapauksessa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä voidaan myös ulkoistaa.

Me Isellä olemme toteuttaneet toimivaa digitaalista markkinointia asiakkaidemme puolesta jo vuosien ajan. Nykyiset asiakkaamme ovat arvostaneet etenkin realistista ja maanläheistä suhtautumistamme asioiden hoitamiseksi. Tyytyväisten asiakkaidemme määrä myös kasvaa jatkuvasti. Olemme luonnollisesti hyvin mielellämme avuksi myös teidän yrityksenne markkinointiin liittyvissä asioissa. Voimme opastaa, auttaa alkuun, luoda uutta tai ottaa haltuun koko digitaalisen markkinoinnin hallinnoimisen.

Jos yrityksesi tarvitsee esimerkiksi verkkosivut, Google-mainontaa, sosiaalisen median käyttöä, sisältömarkkinointia tai mitä vaan aiheeseen liittyvää, älä pelkää olla meihin yhteydessä! Me autamme parhaamme mukaan eikä näistä asioista keskusteleminen maksa sinulle mitään. Ota rohkeasti yhteyttä!

ISE 2024