Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi, tai digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikeaa määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin.

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Vanha markkinoinnin sananlasku “marketing is everything and everything is marketing” pätee siis tietyllä tapaa myös digitaaliseen markkinointiin. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen markkinoinnin osa-alueita ja myös uusia syntyy jatkuvasti.

Digitaaliseen markkinointiin liittyviä termejä ovat esimerkiksi verkkosivustot, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa, sähköpostimarkkinointi ja sisältömarkkinointi.

Digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot

Perinteinen markkinointi on pysynyt periaatteessa muuttumattomana jo useiden vuosikymmenten ajan. Läpi historian kaupankäynti on perustunut erilaisiin markkinoinnin menetelmiin. Nykyaikainen markkinointi tunnetaan ehkä noin sadan vuoden ajalta, jonka osaksi digitaalinen markkinointi on tullut vasta paljon myöhemmin.

Internetin käytön räjähdysmäinen kasvu on luonut kokonaan uuden alustan osaksi yritysten markkinointia ja sen osuus osana yritysten markkinointia kasvaa jatkuvalla tahdilla. Koska muutos on ollut niin merkittävä, tämän tyyppiselle markkinoinnille haluttu antaa erillinen nimi, ja digitaalinen markkinointi, tai digimarkkinointi, on yleistynyt käytössä.

Digitaalisen markkinoinnin käännekohtana voidaan pitää ehkäpä 2000-luvun jälkeistä aikaa, kun sosiaalinen media, Google ja erilaiset verkkokaupat ovat muuttaneet internetin käyttöä perusteellisesti. Tässä mielessä digitaalinen markkinointi on sitä samaa markkinointia, jossa yritys tai joku muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.

Selvän pesäeron digitaalinen markkinointi tekee kuitenkin siinä, miten sitä esitetään ja kenelle sitä kohdennetaan. Tärkeää on myös ymmärtää, että perinteinen markkinointi on toiminut ainoastaan yksisuuntaisesti, kun taas digitaalinen markkinointi on tiiviimmin vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja teknologiat
Digitaalisesta markkinoinnista puhuttaessa törmää erilaisiin termeihin, kuten verkkosivustot, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sisältömarkkinointi ja somemarkkinointi.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja teknologiat

Digitaaliseen markkinointiin liittyvät menetelmät ja teknologiat ovat hyvin laaja kategoria ja joskus ne menevät osittain yhteen perinteisemmän markkinoinnin kanssa. Yleisimmin digitaalisesta markkinoinnista puhuttaessa törmää erilaisiin termeihin, kuten verkkosivustot, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sisältömarkkinointi ja somemarkkinointi. Alla on esiteltynä esimerkkejä digitaalisen markkinoinnin käyttökohteista.

Verkkosivustot

Hyvin toimiva verkkosivusto tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja myy heille tuotteet sekä palvelut. Nykypäivänä verkkosivusto peilaa voimakkaasti myös yrityksen imagoa, joten sillä on erityinen merkitys myös mielikuvamainonnassa.

Koska verkkosivustot ovat nykypäivänä hyvin yleinen osa yhteiskuntaa, monet eivät edes miellä verkkosivustoja markkinoinniksi. Verkkosivustot ovat kuitenkin digitaalisen markkinoinnin keskeisiä työkaluja ja joissain tapauksissa koko liiketoiminta voi perustua verkkosivuston ympärille. Suuri osa digitaalisen markkinoinnin menetelmistä on myös suoraan tai osittain sidoksissa erilaisten verkkosivustojen olemassaoloon.

Verkkosivustoon suoraan yhteydessä olevia digimarkkinoinnin muotoja ovat esimerkiksi sisällöntuotanto, hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi, konversio-optimointi, markkinoinnin automaatio ja analytiikka.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saada ilmaista liikennettä verkkosivustoille hakukoneiden avulla. Hakukoneoptimointi, tai oikeastaan hakukonenäkyvyys, on kuitenkin siinä mielessä hämäävä digitaalisen markkinoinnin osa-alue, koska siinä ei välttämättä ole suoraan kyse mistään yksittäisestä toiminnosta. Joskus asia tapahtuu kuin itsestään muun toiminnan ohella, mutta joskus siihen voidaan kiinnittää erikseen erityistä huomiota.

Hakukoneoptimointi toimii pääasiassa laadukkaan sisällön ja ajan muodostamasta yhtälöstä. Jos yhtälö on oikein, tämä poikii lopulta ilmaista näkyvyyttä verkkosivustolle. Etenkin jo pitkään olemassa olleet verkkosivustot saattavat saavuttaa huomattavia määriä liikennettä hakukoneista varsinaisesti tekemättä asialle mitään. Koska ilmaisen verkkoliikenteen edut on helppo ymmärtää, hakukoneoptimoinnista on tullut myös kokonainen digitaalisen markkinoinnin erikoisala.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Kun potentiaalinen asiakas on saatu sisältömarkkinoinnin avulla kiinnostumaan halutusta aihealueesta, hän on myös aidosti kiinnostuneempi ostamaan kyseiseen aiheeseen liittyviä tuotteita tai palveluita.

Sisältömarkkinointiin liittyvät toimenpiteet eivät ole siinä mielessä osa tavallista markkinointia, koska tähän liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä varsinaisesti myy suoraan mitään. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin löytää uusia asiakkaita sekä sitouttaa nykyisiä.

Useimmiten sisältömarkkinoinnin pyrkimyksenä on haalia internetistä liikennettä verkkosivustolle, mutta sen haluttu lopputulema voi olla myös joku muu. Sisältömarkkinointi voi keskittyä tuotteeseen, palveluun, brändiin sekä joskus myös johonkin täysin ulkopuoliseen asiaan. Yleisiä sisältömarkkinoinnin menetelmiä ovat esimerkiksi verkkosivustojen tekstit, blogit, e-kirjat, videot, webinaarit, podcastit, kilpailut ja kyselyt.

Hakukone- ja display-mainonta

Kun puhutaan digimarkkinoinnista, monille tulee siitä mieleen internetissä näkyvät mainokset. Tämä on täysin totta, sillä verkkosivustojen lisäksi maksettu mainonta on varmasti yksi keskeisimmistä digitaalisen markkinoinnin muodoista. Netissä mainostajat ja kuluttajat kohtaavat ennennäkemättömällä volyymilla ja samalla mainoksia voidaan myös kohdentaa tehokkaammin kuin koskaan ennen. Tämän vuoksi mainoksiin myös törmää käytännössä kaikkialla internetissä ja se on varmasti yksi osasyy siihen, miksi internetistä on ylipäänsä kasvanut niin valtava menestys.

Suurimmaksi osaksi netissä tapahtuvaa mainontaa hallitsee Googlen omistama Google Ads, mutta tämän lisäksi on olemassa pitkä liuta muitakin mainosalustoja. Google Ads on kuitenkin usein helpoin sekä edullisin ratkaisu, kun halutaan luoda tehokasta hakukone- tai display-mainontaa. Google Ads on erityisen hyvä mainosalusta siinä mielessä, koska mainontaan käytetty budjetti ei ole tärkein kriteeri, jolla mainosnäkyvyyttä saavutetaan. Tämän vuoksi se tarjoaa tasavertaisemmat lähtökohdat myös pienemmille yrityksille mainostaa verkossa.

Tässä mainonnan muodossa erityisesti hakukonemainonta on se, joka toimii parhaassa tapauksessa todella tehokkaasti. Tämä johtuu siitä, että mainontaa pyritään esittämään sellaisille kohderyhmille, jotka ovat jo valmiiksi hakemassa tietoa halutusta tuotteesta, palvelusta tai aihealueesta. Toisin sanoen kohderyhmät ovat usein jo valmiiksi ostoaikeissa, kun sopiva mainos esitetään. Tällöin hyvin toteutettu mainos tarjoaa ratkaisun tarpeeseen kuitenkaan varsinaisesti tyrkyttämättä itseään.

Somemarkkinointi

Sosiaalisen median suosion räjähdysmäinen kasvu on luonut merkittävän digitaalisen markkinoinnin osa-alueen, joka keskittyy sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin. Sinänsä jo yrityksen oman Facebook-sivun päivittäminen on tietyllä tapaa markkinointia, mutta pääsääntöisesti somemarkkinointi tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa maksettua mainontaa. Tällainen mainos voi olla esimerkiksi somepostausten välissä näkyvä bannerimainos, mutta se voi olla myös esimerkiksi orgaaninen yrityksen julkaisu, jolle halutaan antaa maksullista lisänäkyvyyttä.

Koska ihmiset viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, se on luonnollisesti otollinen paikka harjoittaa markkinointia. Käytännössä kaikki sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube, tarjoavat mahdollisuuden mainostaa alustoillaan. Mainonnan vaatimuksista riippuen, jokainen edellä mainittu sosiaalisen median kanava toimii myös kotimaassa kiitettävän hyvin. Somemainonnan etuina voidaan pitää sen tavoittavuutta sekä monipuolisia kohdennusmahdollisuuksia.

Uudelleenmarkkinointi (Remarketing)

Olet varmasti joskus huomannut, kun olet vieraillut jonkun tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen verkkosivustolla ja siirryt seuraavaksi esimerkiksi jollekin uutissivustolle, sinulle näytetään edellä mainitun yrityksen tuotteita. Tässä on kyse niin sanotusta uudelleenmarkkinoinnista.

Jos verkkosivuston tarkoituksena on esimerkiksi myydä tuotteita verkkokaupassa, on harmi, jos pitkään tuotetta tutkinut käyttäjä päättääkin poistua sivustolta ilman varsinaista ostotapahtumaa. Kaikesta päätellen kyseinen käyttäjä vaikutti kuitenkin olevan aidosti kiinnostunut kyseisestä tuotteesta ja saattaisi hyvinkin vielä ostaa kyseisen tuotteen. Tällöin käyttäjä voi nähdä muualla internetissä mainoksen, jossa hänen tutkimansa tuote tarjotaan hänelle alennettuun hintaan.

Yksinkertaistettuna uudelleenmarkkinointi toimii siten, että yrityksen verkkosivustolle on asetettu seurantatyökalu, joka tarkkailee verkkovierailijoiden käyttäytymistä verkkosivustolla. Kun käyttäjä tekee halutun toiminnon verkkosivustolla, uudelleenmarkkinointia toteuttava työkalu lisää käyttäjän evästetiedot “listaan”, jota tämä työkalu vertailee muualla internetissä tapahtuvaan liikenteeseen. Kun sama käyttäjä saapuu sellaiselle verkkosivustolle, joka tekee yhteistyötä uudelleenmarkkinointia toteuttavan yrityksen kanssa, hänelle voidaan esittää kohdennettua mainontaa, joka perustuu aikaisemmalta verkkosivustolta kerättyihin tietoihin.

Sähköpostimarkkinointi

Sinänsä sähköpostimarkkinointi ei ole mikään aivan uusi asia digitaalisen markkinoinnin saralla, mutta se on muuttanut merkittävästi muotoaan tietosuojalain tultua voimaan. Tämä tarkoittaa tietysti heikompia mahdollisuuksia harrastaa harmaalla alueella olevaa summittaista sähköpostimarkkinointia, mutta toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden laadukkaampaan ja kohdennettuun markkinointiin.

Kun asiakas on tilannut tietoisesti esimerkiksi uutiskirjeen, on tämä oiva mahdollisuus tavoittaa hänet laadukkaan sisältömarkkinoinnin avulla. Yrityksille suunnattua B2B-markkinointia voidaan toteuttaa myös ilman varsinaista suostumusta, mutta senkin olisi noudatettava hyvän ja perustellun markkinoinnin perusperiaatteita. Joka tapauksessa hyvä sähköpostimarkkinointi tavoittaa uusia asiakkaita ja syventää jo olemassa olevaa asiakassuhdetta.

Tänä päivänä sähköpostimarkkinointi on yhä kiinteämmin myös osa markkinoinnin automaatiota, ja kun huomioidaan sähköpostimarkkinoinnin alhaiset kustannukset, on se edelleen yksi parhaista digitaalisen markkinoinnin menetelmistä.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä lajittelemaan esimerkiksi olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä aikaisempaa personoidumpaa.

Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa yhdistää monia eri digitaalisen markkinoinnin muotoja yhdeksi helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen
Kun digitaalisen markkinoinnin tarpeita kartoitetaan, on tärkeää huomioida mitä sen avulla yritetään myydä ja kenelle.

Digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen

Kun digitaalisen markkinoinnin tarpeita kartoitetaan, on tärkeää huomioida mitä sen avulla yritetään myydä ja kenelle. Oleellisimmat digitaalisen markkinoinnin menetelmät, kuten verkkosivustojen ylläpito ja hakukonemainonta, toimivat yleensä sen perustana ja muita vaiheita otetaan käyttöön sitä mukaa, kun niille nähdään riittäviä perusteluita. Pieni yritys ei esimerkiksi tarvitse menetelmiä markkinoinnin automaatiolle tai uudelleenmarkkinointiin, mutta mikäli yrityksen liiketoiminta lähtee kasvuun, näille voi tulla tarvetta hyvinkin nopeasti.

Digitaalisen markkinoinnin toiminta ja perusperiaatteet ovat yleensä osa helposti toteutettavia vaiheita ja prosesseja, joissa edetään määrätietoisesti asioita mitaten ja testaten. Näin digimarkkinoinnin tehokkuudesta saadaan myös perinteistä mainontaa konkreettisempaa tietoa. Se mahdollistaa myös nopeat muutokset. Teoriassa käynnissä oleviin kampanjoihin voidaan tehdä muutoksia reaaliajassa, jos tarve niin vaatii.

Digitaalisen markkinoinnin menetelmät ja käytännöt kehittyvät kaiken aikaa, joten on ensiarvoisen tärkeää pysyä tässä kehityksessä mukana. Monien yritysten kohdalla ehkä tärkein oppi olisikin ottaa kaikki merkittävät teknologiat käyttöön mieluummin ajoissa kuin liian myöhään. Välimatkan kurominen umpeen jatkuvasti kiihtyvässä kilpailutilanteessa voi olla suuri haaste minkä kokoiselle yritykselle tahansa. On vaikeaa uskoa, että nykypäivänä käytännössä yksikään yritys voisi toimia kokonaan ilman jonkinlaista digitaalisen markkinoinnin prosessia tai menetelmää.

Haluaisitko tietää lisää digitaalisen markkinoinnin tarjoamista mahdollisuuksista? Kaikki, mitä me Isellä oikeastaan teemme, on jollain tapaa digitaalista markkinointia. Jos haluat tehostaa verkkosivustosi hakukonenäkyvyyttä tai käynnistää Google Ads -mainontaa, me autamme mielellämme. Kysy lisää soittamalla tai alla olevan lomakkeen avulla.

Mikä on Google Ads ja miten se toimii?

Google Ads on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network.

Lähtökohtaisesti Google Ads toimii potentiaalisen asiakkaan omasta tarpeesta. Mainostaja maksaa mainoksesta esimerkiksi vain toteutuneiden klikkausten, näyttöjen tai konversioiden perusteella. Google valitsee sopivat mainoskumppanit Googlen AdSense-ohjelman kautta. Näitä kumppaneita Google ei paljasta julkisuuteen. Google myös päättää millä sivustoilla mainosta näytetään.

Google Ads jakautuu kahteen osaan: Googlen hakuverkkoon sekä Googlen Display-verkostoon. Mainoksesi osasto määräytyy asetettujen tavoitteiden ja mainoksen tyypin perusteella. Joissain tapauksissa sama mainos voi näkyä myös molempien verkkojen välityksellä.

Googlen hakuverkossa mainoksesi voi näkyä hakutulosten vieressä sekä muilla Google-sivustoilla, kuten Maps, Shopping, Google Kuvat sekä Googlen hakukumppaneiden verkkosivustoilla.

Googlen Display-verkostossa mainoksesi voi näkyä Googlen omistamilla sivustoilla, kuten YouTube, Blogger, Gmail sekä lukemattomilla muilla verkkosivustoilla, jotka ovat osa Googlen Display-verkostoa.

Miten Google Ads toimii?

Yleisesti Google Ads -mainoksilla mainostetaan yritysten tuotteita tai palveluita. Mainonnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi lisätä verkkokaupan myyntiä, parantaa jonkun palvelun tai tuotteen tunnettuutta, ajaa liikennettä verkkosivustolle tai saada katselukertoja YouTube-videolle.

Google Ads toimii yksinkertaistettuna siten, että mainostaja määrittelee kampanjalle sopivan tyypin, strategian sekä avaintermit. Lisäksi mainostajan täytyy miettiä, kuinka paljon hän on valmis maksamaan mainoksen näyttämisestä tarjouskilpailussa muita mainostajia vastaan.

Mainoksesi sijoitus Googlen tuloksissa riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun muassa mainoksen osuvuus, laskeutumissivun laatu, asetettu hinta, avaintermit sekä odotettu klikkausprosentti. Tästä syystä Googlessa voi olla mahdollista mainostaa tehokkaasti myös suhteellisesti pienemmällä budjetilla, koska hinta on vain yksi osa mainoskilpailua.

Mikäli mainoksen laatupisteet ovat tarpeeksi hyvät suhteessa mainokselle määriteltyyn hintaan, sitä näytetään sopivan tilaisuuden tullen Googlen haku- tai Display-verkossa.

Google Ads -tilin luominen ja mainonnan käynnistäminen

Google Ads -tili luodaan kirjautumalla Google Ads -sivustolle. Google Ads pyrkii heti kättelyssä luomaan mainoskampanjaa, mutta tämä näkymä kannattaa ohittaa sivun alareunasta löytyvän asiantuntijatilan avulla. Asiantuntijatilassa pääset määrittämään tilin perustietoja.

Google Ads -tilin voi luominen onnistuu kohtuullisen helposti, jos sinulla on hallussa Google-tili sekä yritystunnus. Google Ads -tilin voi luoda myös ilman y-tunnusta, mutta maksuvaihtoehdon asettaminen ei onnistu ilman y-tunnusta verotuksellisista syistä. Tilin luomisen yhteydessä tarvitsee syöttää vain tarvittavat käyttäjätiedot, maksutiedot sekä mahdolliset käyttöoikeudet.

Kampanjan luominen

Kun tili on luotu, voidaan alkaa suunnittelemaan ensimmäistä kampanjaa sekä tähän kytkeytyviä mainosjoukkoja. Kampanjaa varten valitaan ensimmäiseksi kampanjan tavoite. Tavoitteita ovat esimerkiksi myynti, liidit, liikenne verkkosivustolle sekä brändin tunnettuus ja tavoittavuus. Kampanjan voi luoda ilman varsinaista tavoitteen asettamista, mutta tämän asettaminen selkeyttää asioita huomattavasti.

Kun kampanjan tavoite on asetettu, valitaan kampanjan tyyppi. Erilaisia tyyppejä ovat muun muassa haku, display-verkosto ja shopping. Pääasiassa yleisimmät tyypit ovat kuitenkin haku sekä display. Hakumainos näyttää mainoksia Googlen hakutulosten yhteydessä sekä Googlen hakukumppaneiden sivustoilla. Display-mainokset ovat taas enemmän tavallisia bannerimainoksia, joita näytetään Googlen Display-verkostossa.

Käytettäessä hakumainontaa, mainokselle määritellään muun muassa kohderyhmien sijainti, kielet, liitettävät yleisöt, budjetti sekä hinnoittelumalli.

Mainosryhmän luominen

Mainosryhmän määrittäminen aloitetaan antamalla mainosryhmälle nimi sekä tarvittavat avainsanat. Avainsanoille voidaan myös antaa erilaisia rajoituksia, jotka vaikuttavat mainoksen näyttämiseen. Avainsanojen käytössä kannattaa alussa lähteä liikkeelle vain muutamilla avainsanoilla, jotta kustannukset pysyvät kurissa ja mainonnan toiminnan seuraaminen olisi helpompaa.

Avainsanojen määrittämisen jälkeen luodaan ensimmäinen mainos. Google Ads suosittaa luomaan heti alussa samasta mainoksesta kolme hieman erilaista versiota, jotta mainonnan tehokkuutta voidaan vertailla kampanjan ollessa käynnissä.

Yksinkertaistettuna tekstimuotoinen hakumainos vaatii lopullisen URL-osoitteen, johon mainos viittaa sekä varsinaiset mainostekstit. Mainostekstejä ovat kolmeosainen otsikko sekä mainoksen kuvauskentät. Teksteissä ei saa käyttää erikoismerkkejä ja sisällön tulisi olla mahdollisimman autenttista mainostettavaan kohteeseen nähden.

Mainoksessa voidaan käyttää myös erilaisia liitännäisiä, joilla sen toimivuutta voidaan parantaa. Mainoksesta kannattaakin tehdä mahdollisimman hyvä, jotta se toimii sille asetetussa tarkoituksessa. Tämä on tärkeää myös siksi, että Google järjestää eri mainostajien mainoksia erityisten laatupisteiden perusteella. Mitä parempi mainos, sitä todennäköisemmin Google näyttää sen mainostajalle sopivassa kohdassa.

Kun kaikki on tähän mennessä valmista, mainonta voidaan laittaa käyntiin. Mainonta voidaan myös ajastaa ja se voidaan lopettaa milloin tahansa. Jos lopetuspäivämäärä ei ole erikseen määritelty, mainos toimii itsenäisesti niin kauan kuin sen annetaan toimia.

Google Ads -mainonnan mittaus ja tehokkuus

Yksi Google Ads -mainonnan parhaista ominaisuuksista on sen tulosten mitattavuus. Tulosten avulla pystytään luomaan taloudellisesti kestäviä mainoskampanjoita. Mainosklikkauksista syntyneiden kustannusten määrää voidaan tarkasti verrata niistä saatuihin tuottoihin, jolloin mainontaa voidaan kehittää ja optimoida paremmaksi.

Jotta Google Ads -mainonnan tehokkuudesta saadaan kaikki hyöty irti, se kannattaa yhdistää Google Analytics -työkalun kanssa. Tällöin mainonnan kautta kulkevasta liikenteestä saadaan myös tavallista käyttäjädataa. Sivustolle asetettuja tavoitteita on mahdollista asettaa toimimaan myös Google Ads -mainonnan kautta.

Google Adsin sisältämä Mainoksen esikatselu- ja diagnoosityökalu auttaa ennustamaan jo etukäteen, kuinka hyvin mainoksesi saattaa menestyä. Mainonnalla saatujen tulosten sekä kerätyn datan perusteella voidaan suunnitella tehokasta uudelleenmarkkinointia (Google Remarketing).

Haluaisitko tietää enemmän Google Ads -mainonnan mahdollisuuksista? Me olemme käyttäneet Google Ads -mainontaa jo pitkään ja voimme todella suositella sitä. Google Ads -mainonta ei vaadi suurta budjettia ja sen käyttöönotto on suhteellisen helppoa, joten uskomme että myös sinun yrityksesi voisi hyötyä siitä. Ota yhteyttä!

Mikä on SSL-salaus ja miksi se on tärkeää?

SSL (Secure Sockets Layer) on internetliikennettä salaava sertifikaatti, joka mahdollistaa suojatun yhteyden tietokoneen ja palvelimen välillä. Kun suojattu yhteys on muodostettu, ulkopuoliset tahot eivät pääse vakoilemaan yhteyden kautta kulkevaa dataa.

SSL:n tarkoituksena on suojella sekä käyttäjien että verkkosivuston turvallisuutta. Se estää kolmansia osapuolia sieppaamasta tekstiä, luottokortti- sekä muita tietoja, joita internetin käyttäjät haluavat suojella. Salausominaisuuksien lisäksi SSL mahdollistaa myös internetin välityksellä tapahtuvan todennuksen. Tällöin tietokoneet sallivat yhteyden ainoastaan validoiduilla varmenteilla varustettuihin kohteisiin.

SLL-suojauksen merkitys on nykyään suurempi, koska vuodesta 2018 alkaen Google on merkinnyt suojaamattomia verkkosivustoja turvattomiksi. Tällä on suuri vaikutus erityisesti yritysten imagon kannalta, sillä suojaamattomalla verkkosivustolla vieraileva käyttäjä näkee osoiterivillä viestin “Ei turvallinen”. Asialla on myös selkeä vaikutus hakukonenäkyvyyteen, koska hakukoneet suosivat mieluiten SSL-varmennettuja sivustoja.

Suojauksella on myös merkitystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kannalta, joka velvoittaa yrityksiä huolehtimaan tietosuojastaan. Vaikutus on ennen kaikkea psykologinen, mutta merkitsemällä verkkosivustoja “ei turvallisiksi” tai “turvallisiksi” tunnetut selaimet haluavat vähentää haittaohjelmien leviämistä verkossa sekä estää arkaluontoisen tiedon päätymistä vääriin käsiin.

Mistä nimi SSL tulee ja miten se toimii
SSL:n toiminta perustuu valtuutettuihin varmenteisiin, joilla sivustot todistavat olevansa hyvämaineisia ja turvallisia.

Mistä nimi SSL-tulee ja miten se toimii?

SSL-kirjainyhdistelmä tulee sanoista Secure Sockets Layer. Sen toiminta perustuu valtuutettuihin varmenteisiin, joilla sivustot todistavat olevansa hyvämaineisia ja turvallisia. Näitä varmenteita myöntävät yritykset, jotka pystyvät takaamaan varmenteen hakijan identiteetin. SSL toimii ikään kuin niin, että verkkosivusto ennemminkin ansaitsee SSL-sertifikaatin ja käyttää tätä todisteena verkkosivuston luotettavuudesta.

SSL-varmenteen puuttuminen voi myös välillisesti aiheuttaa tietoturvaongelmia, koska erilaiset haittaohjelmat etsivät mielellään suojaamattomista sivustoista haavoittuvuuksia.
Ennen SSL-salauksen yleistymistä, selaimet ja palvelimet käyttivät tiedonsiirtoon niin kutsuttua HTTP-siirtoprotokollaa, joka tulee sanoista HyperText Transfer Protocol. HTTP toimi pitkään tiedonsiirron perustana internetissä, mutta siitä alkoi ajan kuluessa paljastua tietoturva-aukkoja. Tämän vuoksi kehitettiin uusi turvallisempi tiedonsiirtoprotokolla, jota kutsutaan nimeltä HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). HTTPS on ikään kuin HTTP:n ja SSL-salauksen yhdistelmä.

Yleiskielellä kyseinen salausprotokolla tunnetaan nimellä SSL, mutta periaatteessa virallinen ja nykyaikaisempi muoto on TLS (Transport Layer Security). Koska salausprotokollan tarkoitus ja toimintaperiaate on kuitenkin käytännössä sama, nimitys SSL on jäänyt käyttöön puhekielessä.

Miksi SSL-salauksen käyttö on tärkeää?

Tärkein syy SSL-salauksen käyttämiseen nykypäivänä on se, että Google on virallisesti ilmoittanut suosivansa sivustoja, jotka käyttävät suojattua HTTPS-siirtoprotokollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että näennäisesti muuten samankaltaiset sivustot asettuvat Googlen ja muiden hakukoneiden silmissä eriarvoiseen asemaan riippuen salausprotokollan käyttämisestä tai sen käyttämättä jättämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suojauksella varustetut sivustot nousevat paremmille sijoituksille hakukoneissa.

Asialla on myös suurta merkitystä verkkosivustojen imagon ja käytettävyyden kannalta. Henkilön vieraillessa suojauksen osalta puutteellisella sivustolla, selain ilmoittaa tästä käyttäjille varsin suoraan. Osoiterivillä voi esimerkiksi lukea, ettei kyseinen sivusto ole turvallinen.

Käyttäjä saattaa myös joutua tilanteeseen, jossa hän ei edes pääse sivustolle ollenkaan. Hänelle avautuu selaimeen näkymä, joka kertoo kyseisen sivuston tietoturvariskistä ja suosittelee jättämään sivustolla vierailun väliin. Käyttäjälle jää kaksi vaihtoehtoa: joko siirtyä sivustolle “omalla vastuulla” tai poistua kokonaan. Tässä tilanteessa suurin osa käyttäjistä luonnollisesti poistuu, koska tämä tilanne ei todellakaan herätä luottamusta. Ymmärrettävistä syistä tällä voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia yritysten imagoon ja myyntiin.

Joskus Google saattaa tulkita sivuston turvattomaksi vaikka sivustolla olisikin käytössä SSL-varmenne. Google saattaa nimittäin tulkita https://www- ja www- alkuiset osoitteet erillisiksi sivustoiksi, vaikka näennäisesti kyse on samasta verkkosivustosta. Tällä on myös merkitystä hakukonenäkyvyyden kannalta, koska samaa sisältöä löytyy kahdesta eri URLista. Tässä tapauksessa kannattaa tarkistaa, että verkkosivuston uudelleenohjaukset määritellään oikein.

SSL-salauksen toimiessa oikein, käyttäjät näkevät selaimessaan, että kyseinen sivusto on turvallinen (esim. lukon kuva osoiterivillä). Moni ei välttämättä edes osaa kiinnittää asiaan huomiota, koska suojatut sivustot ovat nykyaikana enemmän sääntö kuin poikkeus. Suojaamattomia sivustoja on kuitenkin edelleen olemassa ja niihin törmääminen herättää helposti epäluottamusta.

SSL-salauksen asentaminen ja käyttöönotto
Kannattaa pitää mielessä, että vaikka SSL on kerran hankittu, se voi myös mennä vanhaksi.

SSL-salauksen asentaminen ja käyttöönotto

SSL-suojauksen käyttöönotosta voi kysyä verkkosivustoasi ylläpitävältä palvelutarjoajalta. Joissain tapauksissa SSL-varmenteen voi myös ottaa käyttöön webhotellin hallintapaneelista. Usein prosessi onnistuu varsin helposti, mutta tästä voi koitua jotain kustannuksia. Kustannukset ovat kuitenkin pieniä suhteessa saavutettuihin hyötyihin, sillä SSL-varmenne parantaa verkkosivustosi turvallisuutta, imagoa ja hakukonenäkyvyyttä. URLin uudelleenohjauksen voi määritellä esimerkiksi .htaccess tiedostossa.

SSL-salaus hankitaan aina vain vuodeksi tai pariksi kerrallaan, jonka avulla voidaan tehokkaammin valvoa varmenteita käyttävien tahojen luotettavuutta. Tämän vuoksi kannattaa pitää mielessä, että vaikka SSL on kerran hankittu, se voi myös mennä vanhaksi. Oikealla tavalla suojatun verkkosivuston URLissa tulisikin lukea ennen varsinaista verkkotunnusta “https://”, joka toimii käyttäjälle merkkinä SSL-suojauksen käytöstä.

Puuttuuko sivutoltanne toimiva SSL-varmenne?

SSL-varmenne kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Jos yrityksesi sivustolta puuttuu SSL-varmenne etkä osaa asentaa sitä itse, kannattaa pyytää jotain asiaan perehtynyttä hoitamaan asia loppuun. Mikäli aihe tuntuu vieraalta tai teillä ei ole tarpeeksi aikaa paneutua asiaan, me voimme laittaa verkkosivustonne SSL-varmenteen sekä tarvittavat uudelleenohjaukset kerralla kuntoon.

Me ISElla työskentelemme näiden asioiden parissa päivittäin ja tämä käy meiltä leikiten. SSL-varmenteen avulla me teemme verkkosivustoistanne luotettavampia sekä ammattimaisempia. Tarvittaessa huolehdimme myös muista sivuston korjauksista. Kysy lisää!

Google Analyticsin keskeiset seurattavat mittarit

Mitä Google Analyticsin näkymässä kannattaa seurata? Tässä artikkelissa esitellään Google Analyticsin keskeisiä mittareita, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä verkkosivuston tilasta, markkinoinnin toimivuudesta sekä esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista.

Google Analytics on Googlen omistama verkkosivustoille asennettava analytiikka- ja seurantatyökalu, jonka avulla verkkosivuston ylläpitäjät voivat saada monipuolista tietoa verkkosivuston käyttäjistä ja toiminnasta. Jos sivusto on aivan uusi, kannattaa dataa kerätä hieman kauemmin, jotta sivuston toiminnasta saadaan realistisempi kuva.

Google analytics - yleisön yleiskatsaus
Yleisön yleiskatsaus tarjoaa nopeasti esitettynä oleellisimmat Google Analytics -perustiedot.

Google Analycis – Yleisön yleiskatsaus

Yleisön yleiskatsaus tarjoaa nopeasti esitettynä oleellisimmat Google Analytics -perustiedot. Tämä näkymä on yleensä se, mitä Google Analyticsin käyttäjät useimmin seuraavat. Kun näkymää oppii tulkitsemaan, yleiskäsityksen muodostaminen sivuston toiminnasta käy muutamissa sekunneissa.

Istunnot

Istunnot-osio kertoo ajanjaksosta, jonka aikana käyttäjä on aktiivinen sivustollasi. Google Analytics asettaa oletuksena kaikki 30 minuutin aikana sivustolta poistuvat ja sinne takaisin palaavat käyttäjät yhteen istuntoon. Uusiksi istunnoiksi lasketaan sellaiset käyttäjät, jotka ovat sivustolla passiivisia yli 30 minuuttia ja alkavat sen jälkeen toimia uudelleen.

Käyttäjät

Tämä osio kertoo, kuinka moni yksittäinen käyttäjä on vieraillut sivustollasi. Käyttäjiä ja istuntoja ei kannata sekoittaa keskenään, koska yksittäinen, monta kertaa päivässä sivustolla vieraileva käyttäjä voi aiheuttaa selkeää vaihtelua istuntojen määrässä.

Sivun katselut

Sivun katselut kertoo verkkosivuston latauskerrat sekä selaimen uudelleenlataukset. Luku kertoo siis katseltujen sivujen kokonaismäärän.

Sivut/istunto

Tämä osio kertoo kuinka monta sivua yksittäinen kävijä on keskimäärin ladannut.

Istunnon keskimääräinen kesto

Istunnon keskimääräinen kesto kertoo kuinka pitkään käyttäjä on keskimäärin viettänyt aikaa sivustollasi. Jos käyttäjä pysyy sivulla passiivisena, ajan seuraaminen pysähtyy.

Välitön poistuminen prosenteissa

Välitön poistuminen prosenteissa (Bounce rate) on usein väärinymmärretty, mutta kuitenkin hyvin hyödyllinen mittari. Sen avulla saadaan selville sellaisten käyttäjien määrä, jotka saapuvat sivustollesi vain yhdelle sivulle ja poistuvat tämän jälkeen. Tällöin koko muu sivusto jää ilman mitään huomiota. Tämä on kuitenkin ongelma vasta siinä vaiheessa, kun verkkosivuston kehittäjät toivoisivat käyttäjien vierailevan paljon myös muilla sivuilla. Jos tarkoituksena on tarjota käyttäjälle jokin spesifi tieto yhdellä sivulla, sen löytyminen riittää.

Keskimääräinen poistumisprosentti vaihtelee paljon sen perusteella, mihin tarkoitukseen sivusto on luotu. Hyvä poistumisprosentti on aina tapauskohtaista. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että alle 50 % on todella hyvä tulos ja yli 70 % alkaa tuntua kohtalaisen heikolta.

Muut Google analytics -tietolähteet
Google Analytics pitää sisällään yleisten yleisötietojen lisäksi runsaasti erilaisia tietolähteitä.

Muut Google Analytics -tietolähteet

Google Analytics pitää sisällään yleisten yleisötietojen lisäksi runsaasti erilaisia tietolähteitä, joita seuraamalla voidaan saada kattavampi käsitys sivuston tilasta ja toiminnoista. Näiden tietolähteiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi liikenteen lähteistä, käyttäjien laitteista, tavoitteiden toteutumisista ja niin edelleen. Alla on esitettynä lista Google Analyticsin päätason ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua.

Reaaliaikainen

Reaaliaikaisesta näkymästä saat tietoa siitä, mitä käyttäjät tekevät sivustollasi juuri tällä hetkellä. Voit nähdä millä sivuilla he ovat ja seurata heidän kulkuaan. Näet myös tietoa esimerkiksi heidän sijainnista, liikenteen lähteistä ja mahdollisista tapahtumista.

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen osiossa saat kattavasti tietoa siitä, miten kävijät ovat kulkeneet sivustollasi, mitä sivuja he ovat katsoneet ja mitkä ovat suosituimpia sivujasi. Tämän osion perusteella voidaan päätellä kuinka hyvin käyttäjät viihtyvät sivustollasi ja löytävätkö he etsimänsä.

Teknologia ja mobiili

Näistä osioista saat lisätietoa käyttäjien käyttämistä laitteista sekä esimerkiksi selaimista. Joskus mobiililaitteiden suuri osuus voi olla hyvä asia, koska tämä voi tarkoittaa sitä, että liikenteessä olevat ihmiset yrittävät löytää yrityksesi tarjoamia palveluita.

Hankinta

Hankinta-osio kertoo mitä kautta käyttäjät tulevat verkkosivuillesi. Käyttävätkö he hakukonetta tai kenties linkkiä sosiaalisessa mediassa. Näet myös suoraan verkko-osoitteeseen saapuvat käyttäjät. Tämä on hyvin oleellinen ominaisuus, jos haluat kehittää esimerkiksi hakukoneoptimointia. Tässä tapauksessa hakukoneiden kautta saapuvan liikenteen suhteellista osuutta on kasvatettava.

Konversiot

Konversiosta löydät tietoa siitä, miten hyvin sivustosi suoriutuu sille asetetuista tavoitteista. Tällaisen tavoitteen toteutumista kutsutaan nimellä konversio. Se voi olla esimerkiksi tilaus verkkokaupasta, uutiskirjeen tilaus, tietyllä alasivulla vierailu tai vaikkapa riittävä sivustolla vietetty aika.

Miten tietoja pitäisi tulkita
Tulokset saattavat vaihdella suhteellisen paljonkin, jos kyseessä on vähäisen liikenteen verkkosivusto.

Miten tietoja pitäisi tulkita?

Google Analyticsin tarjoamaan dataan kannattaa tutustua kaikessa rauhassa. Tulokset saattavat vaihdella suhteellisen paljonkin, jos kyseessä on vähäisen liikenteen verkkosivusto. Jokainen verkkosivusto on erilainen eikä niiden toiminnan analysoimiselle ole olemassa mitään yksittäisia ohjenuoria. Tämän vuoksi mitään hätiköityjä johtopäätöksiä ei kannata tehdä, vaikka esimerkiksi sivuston kävijämäärät vähenisivätkin hetkellisesti. Vaihtelu yleensä tasoittuu, kun tarkastellaan tietoja useiden kuukausien ajalta.

Tärkeintä on tutustua oman verkkosivuston nykytilanteeseen ja alkaa rauhassa tekemään vertailua tiedoista ajan kuluessa. Pikkuhiljaa oleelliset tiedot alkavat erottua edukseen, jolloin myös erilaisille jatkotoimenpiteille voidaan antaa suurempia perusteluja. Jos pyrkimyksenä on lisätä verkkosivuston liikennettä, voidaan pohtia olisiko tätä viisasta tehostaa esimerkiksi maksetun mainonnan avulla. Maksetusta mainonnasta ei kuitenkaan välttämättä ole aitoa hyötyä, jos kävijät eivät esimerkiksi viihdy sivustolla hetkeä kauempaa.

Haluaisitko tietää lisää Google Analytics -työkalun tarjoamista mahdollisuuksista? Me voimme asentaa sen sivustollesi sekä opastaa sen käytössä. Ota rohkeasti yhteyttä!

ISE 2024